forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
   

Helsefonden

Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

Helsefonden blev oprettet i 1973 under navnet Sygekassernes Helsefond, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring. Midlerne fra sygekasserne indgik i fonden. Det er afkastet af denne formue, der hvert år uddeles indenfor det sociale og det sundhedsmæssige område i Danmark.

Helsefonden sikrer, gennem sine uddelinger, at der hvert år bliver forsket og udviklet inden for det social- og sundhedsfaglige område. Bevillingerne kan ses på hjemmesiden under menupunktet Bevillinger.  

Konference om Collective Impact

Helsefonden støtter konferencen "Collective Impact - sammen skaber vi forandring", som afholdes på Nyborg Strand den 18. september. Konferencen er åben for alle med interesse i collective impact, se mere om tilmelding og program her


Screening af hjertepatienter for angst og depression

Angst og depression er en hyppig lidelse blandt hjerte-kar-patienter. Depression forekommer dobbelt så hyppigt hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt sammenlignet med mennesker uden disse sygdomme.

Undersøgelser har vist, at der er større dødelighed blandt disse patienter generelt, men også at dødelighed, som følge af hjerte-kar-sygdom, er højere i gruppen med angst og depression. Det er derfor vigtigt, at opspore symptomer på angst og depression så tidligt som muligt. Sundhedsstyrelsen har siden 2013 anbefalet screening af hjertepatienter i forbindelsen med rehabiliteringsindsatsen, som typisk gennemføres på enheder på hospitaler eller i kommunale sundhedscentre. Screening for angst og depression kan gennemføres ved brug af et simpelt patientudfyldt spørgeskema som fx HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).

 

I dette projekt deltog de 35 sygehuse og 86 ud af 98 kommuner i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen viste, at 97% af de danske sygehusafdelinger, som tilbyder hjerterehabilitering, screener personer med hjertesygdom for angst og depression, mens det tilsvarende tal for kommunale enheder var 19%. Mange rehabiliteringsenheder er altså godt i gang med screeningsindsatsen, mens andre endnu er i implementeringsfasen -  især i kommunerne, hvor opgaven er relativt ny. Samme undersøgelse viste, at knapt 50 procent af de adspurgte rehabiliteringsenheder havde et behov for en forbedring af deres screeningsprocedure og et behov for mere viden om bla. HADS og hensigtsmæssige arbejdsgange. 

 

På baggrund af disse data og uddybende interviews med fagpersoner på rehabiliteringsenheder i kommuner og på hospitaler, udarbejdede projektgruppen en screeningsguide og en baggrundsrapport målrettet sundhedsprofessionelle, som arbejder med opfølgning af patienter med hjertesygdom. Dokumenterne er tænkt som redskaber til at implementere eller optimere systematisk screening for angst og depression. Screeningsguiden er i særlig grad praksisorienteret og bidrager bla. med simple redskaber og praktiske råd til hvordan man i en travl, klinisk hverdag kan screene systematisk på hospital eller i kommune.

Baggrundsrapporten og screeningsguiden kan gratis downloades på Hjerteforeningens hjemmeside(www.Hjerteforeningen.dk/fagnet).

Projektet er gennemført i et tæt samarbejde mellem Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Professionshøjskolen Metropol og Hjerteforeningen.

Helsefonden har støttet projektet med 225.000 kr. 

Ny metode til at bryde den sociale arv
Helsefondens bestyrelse har valgt at indgå et samarbejde med Helsingør Kommune og Lejre Kommune om at bryde den negative sociale arv.

Sammen med Socialt Udviklingscenter SUS afprøver de to kommuner en ny arbejdsmetode, Collective Impact, hvor offentlige, private og frivillige sætter fælles mål og går sammen om at løse et specifikt socialt problem.

I Helsingør er der fokus på "Et lettere liv", og en række partnere i Helsingør har en vision om at skabe bedre trivsel og mindske overvægt blandt børn og unge. Læs mere her


Ansøgningsfrister
Ansøgningsfrister kan ses her

Ansøgninger
Der kan søges indenfor fondens fundats til såvel forskning som øvrige projekter.

Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

I 2016 er der en forventning om at bevilge støtte til projekter for i alt
25 mio. kr.

Ansøgninger skal sendes til Helsefonden
Helsefonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5,
1571 København V

Kontorets åbningstid er dagligt fra kl. 9.00 - kl. 15.00.
  


 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2017