forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
   
Helsefonden
Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

Helsefonden blev oprettet i 1973 under navnet Sygekassernes Helsefond, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring. Midlerne fra sygekasserne indgik i fonden. Det er afkastet af denne formue, der hvert år uddeles indenfor det sociale og det sundhedsmæssige område i Danmark.

Helsefonden sikrer, gennem sine uddelinger, at der hvert år bliver forsket og udviklet inden for det social- og sundhedsfaglige område. Bevillingerne kan ses på hjemmesiden under menupunktet Bevillinger.  

Ny Alliance om dobbeltdiagnose

Helsefonden har initieret en ny faglig alliance med fokus på unge med dobbeltdiagnose. Formålet med Alliancen er, at fagpersoner, forskere og praktikere skal:

Drøfte og dele viden om hvordan unge, der har udviklet eller er i risiko for at udvikle dobbeltdiagnose, kan hjælpes/støttes tidligere og bedre

Udvikle og kvalificere konkrete indsatser til målgruppen

      Udover fagpersoner vil der også blive etableret et unge-panel bestående af unge over 18 år, der er dobbeltdiagnosticerede. Unge-panelet skal både være en del af Alliancen og skal også inddrages i at forberede og give feed-back på de udviklingstiltag, Alliancen producerer.

Alliancens arbejde faciliteres af konsulentfirmaerne SPUK og PIHL INKLUSIVE. 

Hjemløshed i et kønsperspektiv

Projekt UDENFOR har igangsat projekt ”Hjemløshed i et kønsperspektiv”, der skal rette fornyet opmærksomhed på og samle viden om kvinder, køn og hjemløshed i det danske samfund.

Emnets aktualitet og relevans understreges af tal fra den seneste (2017) nationale kortlægning af hjemløshed (udført af SFI, nu VIVE), hvor det fremgår, at andelen af hjemløse kvinder er steget og nu udgør 25% af den samlede gruppe af hjemløse i Danmark.  Desuden har Projekt UDENFOR i september deltaget i en international konference om hjemløshed, hvor der netop blevet stillet skarpt på kvinders hjemløshed på tværs af Europa. Her stod det klart, at der stadig er signifikante huller i kendskabet til og forståelse af kvinders hjemløshed i såvel praksis som forskning. Læs mere her

Helsefonden støtter ny metode til at bryde den sociale arv

Helsefondens bestyrelse har valgt at indgå et samarbejde med Helsingør Kommune og Lejre Kommune om at bryde den negative sociale arv.

Sammen med Socialt Udviklingscenter SUS afprøver de to kommuner en ny arbejdsmetode, collective impact, hvor offentlige, private og frivillige sætter fælles mål og går sammen om at løse et specifikt socialt problem.

I Helsingør er der fokus på "Et lettere liv", og en række partnere i Helsingør har en vision om at skabe bedre trivsel og mindske overvægt blandt børn og unge. Læs mere her


Ansøgningsfrister
Ansøgningsfrister kan ses her

Ansøgninger
Der kan søges indenfor fondens fundats til såvel forskning som øvrige projekter.

Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

I 2017 er der en forventning om at bevilge støtte til projekter for i alt
25 mio kr.

Ansøgninger skal sendes til Helsefonden
Helsefonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5,
1571 København V

Kontorets åbningstid er dagligt fra kl. 9.00 - kl. 15.00.
  


 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2017