Regnskab
 
Regnskabet for 2016 indeholder nøgletal, det samlede årsregnskab samt en oversigt over årets ansøgninger og bevillinger.
 
Nøgletal præsenterer hovedtal fra årsregnskabet. Tallene giver et hurtigt overblik over fondens vigtigste økonomiske forhold.
 
Årsregnskab 2016 viser fondens fulde resultatopgørelse og resultatdisponering, balance, aktiver og passiver.  
 
Bevillinger 2016 viser årets antal ansøgninger, antal bevillinger samt det samlede bevilgede beløb indenfor hver kategori. Desuden vises en gennemsnitlig bevillings størrelse.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helsefonden
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk, Copyright © 2018