Bevillinger 2015
 
I 2015 er der behandlet 396 ansøgninger. Der er givet bevilling til 58 ansøgninger med et samlet bevilget beløb på 33.880.200 kr.
 
Gennemsnitlig bevilling i 2015:
 
øvrige ansøgninger          kr. 235.321
forskningsansøgninger     kr. 309.647
 
Der gøres opmærksom på, at gennemsnittet af bevillinger er beregnet uden større bevillinger til enkeltstående projekter bl.a. bevillingen til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der har modtaget en bevilling på 2.000.000 kr. til projektet: "Implementering og monitorering af forebyggelsesstrategier".
Ligeledes er gennemsnittet af øvrige ansøgninger beregnet uden bevillingen til projektet "Bryd den sociale arv".
 
 
 
 
Modtagne
ansøgninger
 
Bevillinger
 

 


 
Bevilget
kr.

 
Procentvis imødekomne ansøgninger

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Øvrige
 

147


17


18.875.000

11,6 %
Forskning
 
249

43
15.005.200

17,3 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adm. afslag
 

 30

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

Ialt
 

426


60
33.880.200


 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helsefonden
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk, Copyright © 2018