Helsefonden
 
Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller socialt vanskelige livsvilkår.
 
Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger.
 
Ved behandling af ansøgningerne vil der blandt andet blive lagt vægt på følgende:
 
- at projektet har en realistisk mulighed for at blive implementeret såvel fagligt som økonomisk
 
- det sandsynliggøres, at projektet vil kunne fremme borgerens/målgruppens sundhed og
  livssituation og at det beskrives, hvordan dette vil blive dokumenteret i projektet
 
- gennemførlighed
 
- faglighed og kvalitet
 
- nyhedsværdi og originalitet
 
 
Helsefonden støtter kun dansk baserede projekter og forskning

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helsefonden
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk, Copyright © 2018