forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  regnskab
   nøgletal
   årsregnskab 2016
   årsregnskab 2015
   årsregnskab 2014
   bevillinger 2015
   bevillinger 2014
 
Bevillinger 2014
 
I 2014 er der modtaget 407 ansøgninger. Der er ansøgt om 289.766.039 kr. og givet bevilling i 53 ansøgninger med et samlet bevilget beløb på 19.888.000 kr.
 
Gennemsnitlig bevilling i 2014:
 
øvrige ansøgninger         279.130 kr.
forskningsansøgninger    292.000 kr.
 
Der gøres opmærksom på, at gennemsnittet af forskningsbevillinger er beregnet uden bevillingen til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der har modtaget en bevilling på 5.000.000 kr. til projektet: "Kroniske sygdomme - Skal forebyggelsen være strukturel, individorienteret eller en kombination?".
 
 
 
 
 
Modtagne
ansøgninger
 
Bevillinger
 

 
Ansøgt
kr.

 
Bevilget
kr.

 
Procentvis bevilling
af ansøgt beløb

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige
 

120

 
23
 
 92.823.534
 
 6.420.000
 
6,9
Forskning
 
239
 

30

 
196.942.505
 
13.468.000
 
6,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adm. afslag
 

  48

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ialt
 

407

 

53

 
289.766.039
 
19.888.000
 

6,9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018