forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Nyhedsarkiv

Projekter Helsefonden støtter - udvalgte bevillinger

"Kondi og karakterer hænger sammen" Helsefonden bidrager til ny viden

Aalborg Universitet står bag "Sundhedsprojektet 3A", der er en undersøgelsen af konditallet hos 1.100 elever i 8. klasse i Aalborg Kommune. Sideløbende har forskerne fulgt elevernes karakterer og det viser sig, at der er en klar sammenhæng mellem de gode kondital og elevernes faglige præstationer. Forskningsprojektet er støttet med midler fra Helsefonden. Læs mere her  


Folkesundhedsprisen tildeles projektet Sundhed og Lokalsamfund

Sundhed og Lokalsamfund (SoL-projektet) er et eksempel på, hvordan et samarbejde kan fremme sundheden i lokalsamfundet. Projektet har haft fokus på børnefamiliers indkøbs-, spise og bevægelsesvaner, og på at styrke børnefamiliers sociale engagement og trivsel i udvalgte lokalsamfund. Projekt SoL blev gennemført som et partnerskab mellem tre danske forskningsinstitutioner og lokale aktører i civilsamfundet, foreningslivet, erhvervslivet m. fl. og den offentlige kommunale administration i perioden 2012-2015 i tre lokalsamfund på Bornholm (Nexø, Allinge- Sandvig og Hasle). Indstasen viste sig desuden implementerbar i nye lokalområder i Odsherred (Asnæs, Egebjerg og Højby). Helsefonden har bidraget med støtte til projektet. Læs mere herMålrettet støtte til sårbare patienter

Helsefonden støtter Hjerteforeningens arbejde med at kortlægge hvilke kommuner og hospitaler, der har en målrettet indsats for de sårbare patienter. Projektet gennemføres i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og øvrige fageksperter. Første del af projektet, der udgør en kortlægning af målrettet støtte til sårbare patienter, er gennemført. Anden del udgør en interviewundersøgelse, hvor de sårbare patienter deltager. Den opsamlede viden samles i en rapport og formidles på Hjerteforeningens nationale konference i efteråret 2016. 


Helsefonden støtter prisvinder af SundhedsParlamentets hovedpris "Bedste Initiativ"


Danmarks Bløderforening har vundet SundhedsParlamentets hovedpris "Bedste Initiativ" for projektet "Telemedicin i bløderbehandlingen". Prisen blev overrakt på Folkemødet den 16. juni og dommerpanelet har i bedømmelsen lagt vægt på, at projektet er innovativt, udspringer af patienternes behov, og at projektet i høj grad har involveret dem. Samtidig er anbefalingen i den nye behandlingsvejledning et flot resultet. Med prisen følger 10.000 kroner til foreningens arbejde. Læs mere her


Pressemeddelelse marts 2016

Hjem til Alle Alliancen

Helsefonden har indgået et samarbejde med en række parter for at nedbringe antallet af unge hjemløse. Denne udfordring løses bedst i samarbejde mellem forskellige aktører i feltet, der kan komplementere hinandens viden, handling og midler. 

Alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage i en aktionsfokuseret alliance, der skal bekæmpe hjemløshed hos de unge.

Alliancen vil omdanne nationale og internationale analyser til konkrete aktioner, forstærke fælleskaber for og med unge hjemløse og forbinde eksperter, kommuner, erhvervsliv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse om løsninger på tværs af sektorer og tæt på de hjemløse.

Se mere på  Hjem til Alle Alliancens hjemmeside

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse august 2015

Nyt undervisningsmateriale om brugerindflydelse til pædagoguddannelsen

Indflydelse  på hvad, for hvem og hvorfor? Hvad siger loven om brugerindflydelse og selvbestemmelse? Hvordan arbejder man med brugerindflydelse i sociale bo- og dagtilbud? Nyt undervisningsmateriale til pædagoguddannelsen sætter fokus på brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Helsefonden har støttet projektet og materialet kan hentes på brugerindflydelse.dk


Pressemeddelelse marts 2015

Helsefonden støtter ny metode til at bryde den sociale arv
Helsefondens bestyrelse har valgt at indgå et samarbejde med Helsingør Kommune og Lejre Kommune om at bryde den negative sociale arv. Sammen med Socialt Udviklingscenter SUS afprøver de to kommuner en ny arbejdsmetode, collective impact, hvor offentlige, private og frivillige sætter fælles mål og går sammen om at løse et specifikt socialt problem. Læs mere her


Oktober 2014
Den Danske Rehabiliteringspris 2014

Helsefonden uddeler i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark, Den Danske Rehabiliteringspris 2014. Alle kan indstille og motivere kandidater til prisen. Frist den 10. oktober 2014. Se nærmere på MarselisborgCentrets hjemmeside

Storbylandsbyen er nu en realitet
Helsefonden har bidraget til at realisere Storbylandsbyen, nord for Aarhus. Det er et boligområde, hvor beboerne udgør en blanding af tidligere hjemløse, socialt udsatte og 'almindelige' borgere, der indgår i et fællesskab, hvor mennesker med forskellige ressourcer kan skabe rammen om et socialt bæredygtigt miljø og fremme social inklusion. Projektet er realiseret i et samarbejde mellem Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter. Læs mere herJuni 2014
Fortællinger fra gaden

Fortællinger fra gaden er et projekt, hvor en gruppe unge Københavnere gennem et halvt år har arbejdet med personlige fortællinger. De har blandt andet fokuseret på vendepunkterne i livet og på hvilke faktorer, der var til stede for, at netop disse episoder blev afgørende for at bryde det negative mønster. De bruger deres erfaring med dårlige oplevelser og vender det til konstruktiv viden og forslag til forandringer. Samtidig har de arbejdet med at bruge fortællingerne retorisk og med de udfordringer, der kan være tilknyttet at skulle kommunikere dem ud og være personlig. 
 


Januar 2014
Fonde går sammen om at støtte sårede soldater

Tre fonde, Helsefonden, Soldaterlegatet og Bevica Fonden, har indgået et samarbejde om at støtte
’The Danish Wounded Warriors Project’ - et team af balletdansere fra Den Kongelige Ballet og pilates-instruktører,
der arbejder for at skabe en rehabilitering af hjemvendte skadede soldater. Læs mere her
   
November 2013
Helsefonden støtter ny rapport fra SFI

"Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser" 
Rapport, 13:33
Forfatter(e): Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund & Morten Holm Enemark
 
November 2013
Helsefonden bag rehabiliteringspris
Krigsveteranernes center modtog rehabiliteringsprisen 2013.
Prisen uddeles til en person, gruppe eller offentlig eller privat organisation eller institution, der gør en bemærkelsesværdig indsats på rehabiliteringsområdet.
Prisen blev uddelt til Krigsveteranernes center ved den 6. nationale rehabiliteringsdag i Nyborg den 30. okt. 2013. Læs mere her August 2013
Fondenes Hus
Helsefonden flyttede i august 2013 sammen med 6 andre fonde, med samfundsgavnlige formål,
formålet er at kunne trække på hinandens erfaringer og skabe mere synergi i arbejdet. 

Hele pressemeddelelse kan læses her. 
Fakta om Fondenes hus - læs her.

April 2013
Helsefonden 40 års jubilæum
Helsefonden har fejret 40 års jubilæum den 3. april 2013.  I den anledning udgav vi et jubilæumsskrift med artikler om nogle af vores større bevillinger. Jubilæumshæftet kan rekvireres på info@helsefonden.dk eller downloades her


 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018