forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  vision
værdier
strategi
bevillingspolitik
fundats
historie
organisation
sekretariatet
logo
 
Værdier
 

Åbenhed og gennemsigtighed

Fonden har en åben informationsstrategi, hvor der oplyses om mål, strategi, bestyrelsens sammensætning, regnskab, kriterier for uddeling af midler med videre

 

Nytænkning, nyudvikling og forandring

Fondens midler anvendes til at støtte nytænkning og udvikling af ny viden, såvel ved egne initiativer som ved tildeling af midler. Formålet er at udvikle og støtte utraditionelle, innovative
og banebrydende projekter.

  

Dialog og formidling

Fondens ønske er at sikre en målrettet og bred anvendelse, udbredelse og formidling af viden
fra de initiativer, der er støttet og iværksat af fonden.  Helsefonden indgår derfor i dialog med ansøgere, fagpersoner, borgere og beslutningstagere med henblik på at finde nye og utraditionelle veje for dialog og formidling.

 

Uafhængighed

Helsefonden er uafhængig og risikovillig og kan gennem sine uddelinger have et langsigtet perspektiv.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018