forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  vision
værdier
strategi
bevillingspolitik
fundats
historie
organisation
sekretariatet
logo
 
Strategi
 
Helsefonden vil: 
 
- igangsætte, støtte og fremme nyskabende, anvendelig og væsentlig forskning, udvikling og oplysning indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.
 
- igangsætte og støtte initiativer, der fremmer muligheder for, at den enkelte borger kan tage mest muligt ansvar for sit eget liv i forhold til såvel egen sundhed som livsbetingelser i øvrigt.
 
- tilvejebringe ny, anvendelig viden, der kan støtte udvikling af praksis indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, blandt andet gennem fokus på effekten af de igangsatte projekter og initiativer.
 
- sikre en bred formidling af den nye viden.
 
Dette gøres ved:
 
- nyskabende egne initiativer
- opfølgning og videreudvikling af modtagne ansøgninger
- formidling af ny viden, herunder forskningsresultater og konkrete erfaringer fra projekter,
  støttet af fonden.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018