forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  regnskab
   nøgletal
   årsregnskab 2016
   årsregnskab 2015
   årsregnskab 2014
   bevillinger 2015
   bevillinger 2014
 
Regnskab
 
Regnskabet for 2016 indeholder nøgletal, det samlede årsregnskab samt en oversigt over årets ansøgninger og bevillinger.
 
Nøgletal præsenterer hovedtal fra årsregnskabet. Tallene giver et hurtigt overblik over fondens vigtigste økonomiske forhold.
 
Årsregnskab 2016 viser fondens fulde resultatopgørelse og resultatdisponering, balance, aktiver og passiver.  
 
Bevillinger 2016 viser årets antal ansøgninger, antal bevillinger samt det samlede bevilgede beløb indenfor hver kategori. Desuden vises en gennemsnitlig bevillings størrelse.
 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018