forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Det akutte sundhedsvæsen i Danmark
Projektleder: Morten Søvsø Kontakt:
Institution: Center for Præhospital- og Akutforskning, Aalborg Universitetshospital
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Opskalering af koordineringsindsatser for ældre med kronisk sygdom
Projektleder: Viola Burau Kontakt:
Institution: Institut for Statsvidenskab, Aarhus Universitet
Projektår: 2017-2021
Bevilling: 300.000 kr.
Post-commotionelt syndrom-hyppighed og faktorer
Projektleder: Merete Osler Kontakt:
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 300.000 kr.
Forståelse og tværsektoriel behandling
Projektleder: Rikke Schultz Kontakt:
Institution: Forskningsenhed for Almen Praksis, KU
Projektår: 2015-2018
Bevilling: 300.000 kr.
Selvbestemmelse for patienter
Projektleder: Søren Birkeland Kontakt:
Institution: Institut for Psykologi
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 195.000 kr.
Kan et gruppeforløb i smertebehandling give bedre funktionsevne
Projektleder: Nanna Rolving Kontakt:
Institution: Diagnostisk Center, Regionshospitalet
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 250.000 kr.
Udgående tværsektoriel lungeteam til patienter med KOL
Projektleder: Birgit Refsgaard Iversen Kontakt:
Institution: Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitet
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Digitale konsultation
Projektleder: Anette Grønning Kontakt:
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 250.000 kr.
Uønsket geografisk variation
Projektleder: Emely Ek Blæhr Kontakt:
Institution: DEFACTUM
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Tidspræferencer og træningsadfærd
Projektleder: Morten Raun Mørkbak Kontakt:
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 300.000 kr.
Den ældres perspektiv
Projektleder: Stine Hanson Kontakt:
Institution: Institut for regional sundhedsforskning
Projektår: 2016-2019
Bevilling: 350.000 kr.
Natarbejde og psykisk arbejdsmiljø
Projektleder: Line Bruun Hansen Kontakt:
Institution: Den Perinatale Epidemiologiske Forskningsenhed
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Functional Symptoms and Syndromes 
Projektleder: Marie Weinreich Petersen Kontakt:
Institution: Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital
Projektår: 2016-2019
Bevilling: 290.000 kr.
Geografisk variation i kræftdiagnostik
Projektleder: Line Flytkjær Jensen Kontakt:
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 300.000 kr.
HPV Vaccination
Projektleder: Dorte Rytter Kontakt:
Institution: Institut for Folkesundhed
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Patientrapporterede oplysninger og forbrug af sundhedsydelser
Projektleder: Signe Rønberg Ejby Kontakt:
Institution: Hjertemedicinsk afd. B., Odense Universitetshospital
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Belastninger i barndomme og risiko for type 1 diabetes
Projektleder: Jessica Linnéa Bengtsson Kontakt:
Institution: Steno Diabetes Center Copenhagen, RH
Projektår: 2017-2019
Bevilling: 400.000 kr.
Social ulighed i behandling og genindlæggelse
Projektleder: Inge Schjødt Kontakt:
Institution: Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Projektår: 2017-2019
Bevilling: 300.000 kr.
Karakteristika for kræftpatienter
Projektleder: Henry Jensen Kontakt:
Institution: Center for forskning i cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus Universitet
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 400.000 kr.
Når såret bliver for dybt
Projektleder: Nanna Lindekilde Kontakt:
Institution: Institut for psykologi, Syddansk Universitet
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Hvordan påvirker samspillet mellem biologiske, kemiske mv. faktorer børns mentale udvikling?
Projektleder: Tina Kold Jensen Kontakt:
Institution: Syddansk Universitet, IST Miljømedicin
Projektår: 2017-2019
Bevilling: 400.000 kr.
Betydningen af helbredsstatus mv. for overlevelse mv. hos danske hoftefrakturpatienter
Projektleder: Liv Riisager Wahlsten Kontakt:
Institution: Herlev hospital, Ortopædkirurgisk Afd.
Projektår: 2016-2019
Bevilling: 400.000 kr.
Folkeskolelærernes helbred mv. før og efter skolereformen
Projektleder: Jens Peter Bonde Kontakt:
Institution: Arbejds- og Miljømedicinsk afd., Bispebjerg Hospital
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 400.000 kr.
Kan indkøbsdata formidle og måle effekten af forebyggelse
Projektleder: Frederik Trier Møller Kontakt:
Institution: Statens Serum Institut
Projektår: 2016-2018
Bevilling: 400.000 kr.
Forebyggelse af livmoderhalskræft
Projektleder: Sara Koed Badre-Esfahani Kontakt:
Institution: Afdeling for Folkeundersøgelser
Projektår: 2016-2019
Bevilling: 300.000 kr.
Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark
Projektleder: Pernille Ravn Kontakt:
Institution: Lunge- og Infektionsmedicinsk afd., Nordsjællands Hospital
Projektår: 2016-2019
Bevilling: 300.000 kr.
Konsekvenser af tarmkræftscreening
Projektleder: Jessica Malmqvist Kontakt:
Institution: Center for forskning & uddannelse i almen medicin
Projektår: 2017-2017
Bevilling: 400.000 kr.
Kan mentalt helbred og risikoadfærd forudsige frafald på erhvervsudd.
Projektleder: Susan Andersen Kontakt:
Institution: Statens Institut for Folkesundhed
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 390.000 kr.
Alkoholindtag hos kvinder; betydning for kvinders fertilitet
Projektleder: Ulrik Schiøler Kesmodel Kontakt:
Institution: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
En sundhedsøkonomisk analyse af internetbaseret terapi
Projektleder: Marie Konge Villemoes Kontakt:
Institution: DEFACTUM, Region Midtjylland
Projektår: 2018-2018
Bevilling: 250.000 kr.
Hjemløshed i et kønsperspektiv
Projektleder: Preben Brandt Kontakt:
Institution: Fonden Projekt Udenfor
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 300.000 kr.
Seeking Healthcare in "Peripheral Denmark"
Projektleder: Sara Marie Hebsgaard Offersen Kontakt:
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis
Projektår: 207-2018
Bevilling: 350.000 kr.
Befolkningens opvejning af gavn og skade ved medicinsk screening
Projektleder: Manja Dahl Jensen Kontakt:
Institution: Forskningsenheden for Almen praksis
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Det ekskluderende samfund?
Projektleder: Carsten Bak Kontakt:
Institution: Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital
Projektår: 2017-2017
Bevilling: 280.000 kr.
Socioøkonomiske prædiktorer for børnekræftbehandling
Projektleder: Kjeld Schmiegelow Kontakt:
Institution: Børne Onkologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Projektår: 2016-2020
Bevilling: 400.000 kr.
Årsager til sårbarhed overfor immuntoksiske kemikalier
Projektleder: Clara Amalie Gade Timmermann Kontakt:
Institution: Syddansk Universitet, Afdeling for Miljømedicin
Projektår: 2017-2019
Bevilling: 300.000 kr.
Støtteredskaber til styrkelse af behandlingsforløb for udsatte patienter
Projektleder: Helle Pappot Kontakt:
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 400.000 kr.
Consequences of Teenage Motherhood  
Projektleder: Martin D. Munk Kontakt:
Institution: Statskundskab, Aalborg Universtitet
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 350.000 kr.
Ældres forudsætninger mv. i forhold til anvendelse af sundhedsteknologi 
Projektleder: Rikke Terp Kontakt:
Institution: Medicinsk afd., Herlev og Gentofte Hospital
Projektår: 2017-2019
Bevilling: 300.000 kr.
Hospicer i Danmark - historie, praksis og betydning
Projektleder: Helle Timm Kontakt:
Institution: REHPA, SDU
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Børnepasnings betydning for infektioner, astma og allergi
Projektleder: Henrik Hjalgrim Kontakt:
Institution: Statens Serum Institut
Projektår: 2017-2018
Bevilling: 400.000 kr.
Håbet for hvad - hjerneskaderehabilitering
Projektleder: Camilla Højgaard Nejst Kontakt:
Institution: Institut for Antropologi
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 350.000 kr.
Aftale om sen tilbagetrækning
Projektleder: Ingelise Andersen Kontakt:
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 350.000 kr.
Effektive veje til ophør med cannabis
Projektleder: Jonathan Led Larsen Kontakt:
Institution: Kompetencecenter for dobbeltdiagnoser, RH
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.
Sygdomsbyrden hos voksne kræftoverlevere
Projektleder: Trille Kjær Kontakt:
Institution: Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Projektår: 2017-2019
Bevilling: 400.000 kr.
All fear, no feelings - posttraumatic stress
Projektleder: Karen-Inge Karstoft Kontakt:
Institution: Videncentret, Veterancentret 
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 350.000 kr.
Langtidsopfølgning af kvinder med gestationel diabetes mellitus
Projektleder: Lana Rashid Flachs Madsen Kontakt:
Institution: Herlev Hospital
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 350.000 kr.
Acute Kidney Injury in hospital and non-hospital settings
Projektleder: Gunnar Gislason Kontakt:
Institution: Hjertemedicinsk afd., Gentofte Hospital
Projektår: 2017-2020
Bevilling: 300.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018