forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 

Ledelsesformer i sygehussektoren

Projektleder: Bettina Thude Kontakt:
Institution: Sygehus Sønderjylland
Projektår:
Bevilling: 50.000 kr.
Effekt af træning, proteintilskud og testosteron
Projektleder: Rune Skovgaard Rasmussen  Kontakt:
Institution: Herlev Hospital, Neurologisk afdeling 
Projektår:  
Bevilling: 400.000 kr.
 Hvilken betydning har børnecancer for karakter i folkeskolen?
Projektleder: Klaus Kaae Andersen  Kontakt:
Institution: Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter
Projektår:  
Bevilling: 250.000 kr.
SENECA - senfølger efter behandling for gynækologisk kræft 
Projektleder: Susanne Oksbjerg Dalton Kontakt:
Institution: Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark 
Projektleder: Pernille Ravn Kontakt:
Institution: Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital
Projektår:  
Bevilling: 200.000 kr.
Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med traumatisk hjerneskade
Projektleder: Heidi Jeannet Graff Kontakt:
Institution: Rigshospitalet, Anæstesi - og operationsklinikken 
Projektår:  
Bevilling: 400.000 kr.
Diagnostik af tilbagefald af kræft 
Projektleder: Peter Vedsted Kontakt:
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis
Projektår:  
Bevilling: 200.000 kr.
Effekt af evidensbaseret ammevejledning
Projektleder: Ragnhild Måstrup Kontakt:
Institution: Rigshospitalet, Neonatalklinikken
Projektår:  
Bevilling: 200.000 kr.
Smartphone baseret behandling af Bipolar lidelse 
Projektleder: Lars Kessing  Kontakt:
Institution: Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet 
Projektår:  
Bevilling: 400.000 kr.
Sygelighed hos personer med ekstrem fødselsvægt og inflammation
Projektleder: E. Christina M. Wennerström Kontakt:
Institution: Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Predicting effects and risk of relapse into depression 
Projektleder: Poul Videbech Kontakt:
Institution: Psykiatrisk Center Glostrup
Projektår:  
Bevilling: 400.000 kr.
Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabilitering 
Projektleder: Kathrine Hald Kontakt:
Institution: CFK Folkesundhed og Institut for Folkesundhed
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Skal - Skal ikke: Beslutningsstøtte ved screening af tarmkræft
Projektleder: Pernille Gabel Kontakt:
Institution: Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.

Ny arbejdsmarkeds indsats til borgere med erhvervet hjerneskade 
Projektleder: Trine Schow  Kontakt:
Institution: Hjerneskadecentret BOMI
Projektår:  
Bevilling: 200.000 kr.
Health Effects of PCBs in Schools 
Projektleder: Jens Peter Bonde Kontakt:
Institution: Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Effekten af styrketræning på skrumpeleverpatienter
Projektleder: Hendrik Vilstrup Kontakt:
Institution: Aarhus Universitetshospital
Projektår:  
Bevilling: 200.000 kr.
Lægers autoritet over for patienter
Projektleder: Lars Thorup Larsen Kontakt:
Institution: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 200.000 kr.
Patientens perspektiv på sygdom
Projektleder: Britt Borregaard  Kontakt:
Institution: Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Miljøudsættelse for asbest 
Projektleder: Øyvind Omland Kontakt:
Institution: AMK, Aalborg Universitetshospital
Projektår:  
Bevilling: 400.000 kr.
CASCADE projektet
Projektleder: Sisse Helle Njor Kontakt:
Institution: Klinisk Institut, Aarhus Universitet
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Tilbagevenden til arbejde efter blodprop i hjertet
Projektleder: Lærke Smedegaard Petersen Kontakt:
Institution: Hjertemedicinsk Forskning
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Robusthed hos børn, når en forældre har cancer
Projektleder: Anette Graungaard Kontakt:
Institution: Forskningsenheden for almen praksis
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Trafiksikkerhed efter blodprop i hjertet
Projektleder: Gunnar Gislason Kontakt:
Institution: Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Universitetshospital
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppebehandling til børn
Projektleder: Per Hove Thomsen Kontakt:
Institution: Aarhus Universitetshospital Risskov
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Screening for risikofaktorer associeret med mortalitet
Projektleder: Pernille Cromhout Kontakt:
Institution: Rigshospitalet
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Åben dialog i Region Syddanmark II
Projektleder: Aida Bikic Kontakt:
Institution: Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium
Projektår:
Bevilling: 170.000 kr.
Sundhedseffekter af Seniortræning i DGI Sundhedsidræt
Projektleder: Peter Krustrup Kontakt:
Institution: Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Lodtrækningsforsøg ved screening for livmoderhalskræft
Projektleder: Elsebeth Lynge Kontakt:
Institution: Københavns Universitet
Projektår:
Bevilling: 390.000 kr.
Effekterne af rehabiliteringstilbuddet til kronisk syge borgere
Projektleder: Annette Willemoes Holst Kristensen Kontakt:
Institution: Aalborg Universitet
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Styrkelse af ældre svært kronisk lungesyge patienters handlekompetence
Projektleder: Susan Rydahl-Hansen Kontakt:
Institution: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Synergi effekter af LlragluTide og træning på langvarig vægttabsvedligeholdelse
Projektleder: Mads Rosenkilde Larsen Kontakt:
Institution: Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Risiko for MRSA smitte fra borger til personale
Projektleder: Anne Mette Madsen Kontakt:
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Betydningen af livsstil og psykosociale faktorer
Projektleder: Klaus Fuglsang Kofoed Kontakt:
Institution: Hjertecentret, Rigshospitalet
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Ændret familieplanlægning og livslange konsekvenser
Projektleder: Anders Husby Kontakt:
Institution: Epidemiologisk forskning, Statens Serum Institut
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Effectivness of psychotherapy
Projektleder: Stig Poulsen Kontakt:
Institution: Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Er nutidens 100-årige mere raske end for 20 år siden?
Projektleder: Karen Andersen-Ranberg Kontakt:
Institution: Syddansk Universitet og Dansk Center for Aldringsforskning
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Internetafhængighed og brug og misbrug af digitale medier
Projektleder: Morten Fenger Kontakt:
Institution: Københavns Universitet og Folkesundhedsvidenskab
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Undersøgelse af effekten på børns affektive og sociale udvikling
Projektleder: Nicole Lønfeldt Kontakt:
Institution: Institut for Psykologi
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Geografisk og social ulighed i blodprop i hjertet
Projektleder: Thora Majlund Kjærulff Kontakt:
Institution: Statens Institut for Folkesundhed
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Livet for unge pårørende
Projektleder: Pernille Due Kontakt:
Institution: Statens Institut for Folkesundhed
Projektår:
Bevilling: 200.000 kr.
Syng med dit barn
Projektleder: Cecilie Møller Kontakt:
Institution: Center for Music in the Brain, Psykologisk Institut, AU
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.
Brigde Copenhagen - respite care for homeless people
Projektleder: Camilla Nygaard Bring Kontakt:
Institution: Amager Hvidovre Hospital, Klinisk Forskningscenter
Projektår:
Bevilling: 300.000 kr.
Kan allergivaccinationer betale sig for samfund og sundhed?
Projektleder: Peter Bager Kontakt:
Institution: Statens Serum Institut
Projektår:
Bevilling: 400.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018