forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 

Pressemeddelelse august 2015

Nyt undervisningsmateriale om brugerindflydelse til pædagoguddannelsen

Indflydelse - og på hvad, for hvem og hvorfor? Hvad siger loven om brugerindflydelse og selvbestemmelse? Hvordan arbejder man med brugerindflydelse i sociale bo- og dagtilbud? Nyt undervisningsmateriale til pædagoguddannelses sætter fokus på brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker.


Tænk, hvis du ikke selv kunne bestemme, hvad du vil spise til frokost, om du vil sove sammen med din kæreste i nat, eller om du vil søge nyt arbejde.

Sådan er det for nogle mennesker, som på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for hjælp og støtte fra professionelle i det bo- eller dagtilbud, hvor de bor eller kommer.

Pædagoger og andre omsorgsmedarbejdere har en vigtig opgave i at understøtte og skabe rum for, at mennesker med handicap, udsatte unge og sårbare ældre, mennesker, der er hjemløse eller har et misbrug, kan udøve deres rettigheder og have indflydelse på deres eget liv og hverdag – og på det tilbud og den støtte, de får fra det offentlige.

Derfor er brugerindflydelse og selvbestemmelse også et vigtigt og nødvendigt tema på pædagoguddannelsen.


Materiale til diskussion, refleksion og handling

Et nyt undervisningsmateriale opfordrer lærere og pædagogstuderende til at sætte brugerindflydelse (yderligere) på undervisningsplanen på pædagoguddannelsen.

Materialet giver en grundig indføring i de juridiske rammer for brugerindflydelse og selvbestemmelse. Cases fra praksis og eksempler på dilemmaer fra hverdagen i sociale tilbud kan danne baggrund for faglige diskussioner – og give inspiration til, hvordan kommende pædagoger selv kan sætte brugerindflydelse og selvbestemmelse på dagsordenen, når de skal ud at arbejde i sociale tilbud.

Materialet indeholder:

  • en introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerinddragelse
  • en gennemgang af lovens rammer for arbejdet med brugerindflydelse og selvbestemmelse
  • cases og refleksionsøvelser
  • eksempler på, hvordan sociale tilbud arbejder med brugerindflydelse i praksisMaterialet er udarbejdet som en del af projekt Platform for brugerindflydelse. Projektet, som netop er afsluttet, har i fire år arbejdet med at (videre)udvikle og formidle metoder til brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Projektet var støttet at Helsefonden og Det Obelske Familiefond.


Signe Groth Andersson, Susanne Holm og Tina Hjulmann Meldgaard: Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale. Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2015. 47 s. Materialet kan hentes gratis på brugerindflydelse.dk og på sus.dk.


 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018