forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Outreach - fra intensiv til sengeafdeling
Projektleder: Kija Østergaard Kontakt: klo@regionsjaelland.dk
Institution: Nykøbing F. Sygehus 
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 200.000 kr.
Transistionsforløb - en metode til forbedring af adhærens hos kronisk syge unge
Projektleder: Signe Hanghøj Kontakt: signe.hanghoej@regionh.dk 
Institution: Rigshospitalet Ungdomsmedicinsk Videnscenter 
Projektår: 2014 - 2016
Bevilling: 400.000 kr.
HIV og sociale faktorer
Projektleder: Rebecca Legarth  Kontakt: rebeccalegarth@gmail.com
Institution: Rigshospitalet Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi 
Projektår: 2014 
Bevilling: 380.000 kr.
Børne- og ungdomspsykiatrisk indsats til børn med funktionelle somatiske symptomer 
Projektleder: Ditte Hulgaard  Kontakt: dittehulgaard@gmail.com
Institution: Psykiatrien i Region Syddanmark
Projektår: 2014-2017
Bevilling: 200.000 kr.
Etik i psykiatrien
Projektleder: Henriette Bruun  Kontakt: henriette.bruun@rsyd.dk
Institution: Odense Universitetshospital Psykiatrisk afdeling
Projektår: 2014 - 2017
Bevilling: 400.000 kr.
Rehabiliteringsfeltet i Danmark 1960-2013
Projektleder: Søren Gytz Olesen Kontakt: sgo@viauc.dk
Institution: VIA University Collage
Projektår: 2014-2016
Bevilling: 400.000 kr.
Impulsiv-aggressiv adfærd 
Projektleder: Gitte Moos Knudsen  Kontakt: gmk@nru.dk
Institution: Rigshospitalet, Center for Integrated Molecular Brain Imaging
Projektår: 2014-2017
Bevilling: 400.000 kr.
Multisygdom i det behandlende sundhedsvæsen
Projektleder: Lucette Meillier  Kontakt: lucette.meillier@stab.rm.dk
Institution: Region Midtjylland 
Projektår: 2014-2015
Bevilling: 200.000 kr.
Kræft og tilbagevenden til arbejde
Projektleder: Claus Vinther Nielsen  Kontakt: claus.vinther@stab.rm.dk
Institution: CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling
Projektår: 2014 - 2017
Bevilling: 400.000 kr.
Udvikling i medicinforbrug blandt kroniske smertepatienter
Projektleder: Per Sjøgren Kontakt: per.sjoegren@regionh.dk
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2014-2016
Bevilling: 200.000 kr.
Brugerinddragelse af ældre med multisygdom
Projektleder: Morten Freil Kontakt: info@danskepatienter.dk
Institution: Danske Patienter
Projektår: 2014-2017
Bevilling: 200.000 kr.
Creativity and mental illness: A Danish National Study
Projektleder: Karl Erik Sandsten Kontakt: k_e_sandsten@hotmail.com
Institution: Psykiatrisk Center Hvidovre 
Projektår: 2014-2017
Bevilling: 400.000 kr.
Cost-effectiveness af den fremtidige screening for livmoderhalskræft
Projektleder: Matejka Rebolj Kontakt: mare@sund.ku.dk
Institution: Københavns Universitet Center for Epidemiologi
Projektår: 2014-2015 
Bevilling: 400.000 kr.
Inklusion af udsatte børn i idrætten
Projektleder: Lone Friis Thing Kontakt: ifthing@ifi.ku.dk
Institution: Institut for Idræt og Ernæring
Projektår: 2014-2017
Bevilling: 200.000 kr.
Risiko for trafikulykker blandt besvimelsespatienter 
Projektleder: Anna-Karin Numré  Kontakt: annakarin.nume@gmail.com
Institution: Gentofte Universitetshospital Forskningsafsnit 1, Hjertemedicinsk afd.
Projektår: 2014-2015
Bevilling: 200.000 kr.
Betydningen af psykosociale faktorer og adfærdsmodificerende tiltag
Projektleder: Rikke Elmose Mols Kontakt: rikkmols@rm.dk
Institution: Århus Universitetshospital - Skejby Hjertemedicinsk Afdeling
Projektår: 2014 - 2015 
Bevilling: 200.000 kr.
Børn og unge efter fysisk eller seksuelt overgreb 
Projektleder: Annette Erlangsen  Kontakt: annette.erlangsen@regionh.dk
Institution: Psykiatrisk Center København
Projektår: 2014 - 2015
Bevilling: 400.000 kr.
Hvordan øger vi vaccinationsdækningen i Danmark 
Projektleder: Kåre Mølbak Kontakt: krm@ssi.dk 
Institution: Statens Serum Institut, Afd. for Infektionsepidemiologi
Projektår: 2014-2017
Bevilling: 400.000 kr.
Evaluering af effekten af multimorbiditet og social ulighed
Projektleder: Finn Diderichsen 
Institution: Inst. for Folkesundhed, afd. for Socialmedicin
Projektår: 2014-2016
Bevilling: 400.000 kr.
En undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet hos personer med angst og depression
Projektleder: Lone Fisker Christensen Kontakt: lonefisker_844@hotmail.com
Institution: Psykiatrien Esbjerg
Projektår: 2014 - 2017
Bevilling: 200.000 kr.
Palliativ behandling og pleje i Danmark 
Projektleder: Kristina Grønborg Laut  Kontakt: kgl@dce.au.dk
Institution: Aarhus Universitetshospital
Projektår: 2014 - 2017
Bevilling: 400.000 kr.
Acute Kidney injury in Denmark and the consequences of polypharmcy, comorbidity and socioeconomics
Projektleder: Nicholas Carlson  Kontakt: doc.mumbles@gmail.com
Institution: Gentofte Hospital, Kardiologisk Afdeling P
Projektår: 2014 - 2017
Bevilling: 200.000 kr.
Bedre behandling, mindre sygdom og mindre resistens blandt 0-6 årige
Projektleder: Magnus Arpi  Kontakt: magnus.arpi@regionh.dk
Institution: Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship
Projektår: 2014-2016
Bevilling: 200.000 kr.
Multiple sclerose balndt indvandrere i Danmark
Projektleder: Nete Munk Nielsen 
Kontakt: nmn@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut, Afd. for Epidemiologisk Forskning 
Projektår: 2015
Bevilling: 200.000 kr.
Kan diagnosekodning og datafangst i Almen Praksis reducere ulighed?
Projektleder: Kim Rose Olsen Kontakt: krolsen@sam.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet, Cohere, IVØ
Projektår: 2014 - 2015
Bevilling: 200.000 kr.
Hjemløse borgeres ruter og klientidentiteter i det sociale- og sundhedsfaglige institutionslandskab i København
Projektleder: Ida Haahr-Petersen Kontakt: idapedersenhaahr@gmail.com
Institution:
Projektår: 2014 - 2017
Bevilling: 200.000 kr.
Undersøgelse af effekten af pakningsbegrænsning af svage analgetika i håndkøb
Projektleder: Merete Nordentoft Kontakt: merete.nordentoft@regionh.dk
Institution: Psykiatrisk Center København
Projektår: 2014 - 2016
Bevilling: 200.000 kr.
Dødshjælp. Beslutninger ved livets afslutning i Danmark
Projektleder: Helle Timm Kontakt: timm@sdu.dk
Institution: Palliativt Videncenter
Projektår: 2014 - 2016
Bevilling: 400.000 kr.
Kroniske Sygdomme - skal forebyggelsen være strukturel, individorienteret eller en kombination?
Projektleder: Torben Jørgensen Kontakt:
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projektår: 2014-2015
Bevilling: 5.000.000 kr.
Boldspil som adfærdsændrende kommunalt motionstilbud
Projektleder: Peter Krustrup Kontakt: pkrustrup@ifi.ku.dk
Institution: Københavns Universitet Institut for Idræt og Ernæring
Projektår: 2014-2015
Bevilling: 288.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018