forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 

Fontænehusets Uddannelsescafé i Vejle modtager støtte fra Helsefonden

 

Helsefonden støtter et mentorprojekt, der skal fastholde og få unge i uddannelse. Projektet vil skabe en forbindelse mellem FHUC, Fontænehusets UddannelsesCafé for unge, og kommunale mentorer på uddannelsesstederne i Vejle Kommune og synliggøre effekten af at sammenkoble disse tilbud.

 

Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år under uddannelse primært på produktions- og erhvervsskoler i Vejle samt Social- og sundhedsskolen i Fredericia, Vejle og Horsens. Projektets mål er at støtte de unge som har udfordringer, socialt, personligt og måske fagligt i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Kommunen har en række mentorer på uddannelsesstederne, deres opgave er at forebygge frafald og om muligt hente den unge hjemme, når fraværet stiger. Kommunens mentorer følger primært de unge på de enkelte uddannelsesretninger, men det kan være vanskeligt at følge de unge, når de skifter uddannelse eller dropper ud. 

 

Fontænehuset i Vejle vil derfor ansætte en projektmedarbejder, der har en opsøgende og kontaktskabende funktion og som både samarbejder med kommunens mentorer og er synligt tilstede på uddannelsesstederne. Projektmedarbejderen er således bindeled mellem uddannelsesstedet og FHUC og kan skabe en tryg introduktion til tilbud, andre unge og medarbejdere i FHUC.

 

Medarbejderen fra Fontænehuset skal være kontaktskabende for at øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, Vejle kommune samt FHUC - en uddannelses- og netværkscafé for unge i Fontænehuset. Mentorprojektet skal, udover at skabe sammenhæng for den unge, være til stede for den unge ved behov samt introducere de unge til FHUC og de relevante tilbud, der tilbydes der. Den unge vil herefter kunne bruge FHUC som efterværn - en sikker base at kontakte ved behov. Mentorprojektet er tænkt som et supplement til brobygning på uddannelsesstederne.

 

Fontænehuset vil løbende udarbejde statistik, der dokumenterer anvendelsen, og der vil blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Projektets erfaringer bliver formidlet via Fontænehusets hjemmeside, til andre Fontænehuse samt til dagspressen.

 

 

Om Fontænehuset

Fontænehuset er et tilbud til socialt- og psykisk sårbare borgere. FHUC – er en uddannelses- og netværkscafé i regi af Fontænehuset. FHUC har i dag tre medarbejdere, der tilbyder forskellige former for individuel støtte til at gennemføre uddannelsesforløb. Med dette projekt kan FHUC supplerer sit tilbud med en mentor, der både har sin gang i uddannelsessystemet og på FHUC.

 

FHUC er finansieret af en bevilling fra Socialministeriet 1.4.2011 – 31.12.2014.

Helsefonden støtter projektet med en bevilling på 600.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018