forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Pressemeddelelse den 30. august 2013
 
Åbent hus i Fondenes Hus       

De syv fonde, der sammen har etableret ”Fondenes Hus”, holder åbent hus i dag for at vise det nye fælles domicil frem for samarbejdspartnere og andre interesserede.

For et halvt års tid siden offentliggjorde syv fonde med samfundsgavnlige formål, at de planlagde at etablere fondsfællesskabet Fondenes Hus og i den forbindelse flytte i samme hus. Det blev bebudet, at domicilet ville stå klar til indflytning omkring 1. september. Imidlertid kunne den første fond allerede flytte ind i juli måned, og i løbet af august måned er de seks øvrige fonde flyttet ind i huset.

De syv fonde er Bevica Fonden, Bikubenfonden, BØRNEfonden, Ensomme Gamles Værn, Helsefonden, Otto Mønsted og Vanførefonden. Hver enkelt fond forbliver selvstændig og bibeholder fortsat hver deres oprindelige profil.

Det første af sin art i Danmark

I Danmark har der ikke tidligere været tradition for decideret samarbejde blandt fonde med alment velgørende formål, som man bl.a. kender det fra USA.

- Fonde i Danmark er vidt forskellige, og det er de syv fonde i Fondenes Hus også. Alligevel har vi meget tilfælles. Derfor ser vi god grund til at samarbejde på tværs og drage nytte af hinandens erfaringer for hver især at blive endnu bedre til at dele fondsmidler ud til størst mulig gavn for samfundet, forklarer direktør Søren Kaare-Andersen fra Bikubenfonden.

Erfaringsudveksling har været hovedformålet med etableringen af Fondenes Hus. Derudover har de syv fonde valgt at flytte sammen for at udnytte fordelene ved at dele lokaler og fælles ressourcer i form af administration og drift.

- Fællesskabet omkring de praktiske forhold frigiver ressourcer for den enkelte fond, så vi hver især kan fokusere på den strategiske uddeling af fondsmidlerne. Og så er det jo altid sjovere og mere inspirerende at arbejde i et så mangfoldigt hus, som Fondenes Hus er, end at sidde for sig selv, siger Christine E. Swane fra fonden Ensomme Gamles Værn, som tæller tre medarbejdere.

Åbenhed og imødekommenhed

Fondenes Hus er etableret på adressen Otto Mønsteds Gade 3-5, København V. Domicilet er blevet istandsat ud fra principper om åbenhed og imødekommenhed.

- Kendetegnende for alle syv fonde er, at vi er interesserede i gennemsigtighed. Både internt i forhold til hinanden og i forhold til omverdenens indsigt i, hvordan vi arbejder. Derfor har vi også bestræbt os på at indrette os i overensstemmelse med denne tankegang. Bl.a. har vi gjort udpræget brug af glasvægge, således at man altid kan se, hvem der befinder sig i de forskellige kontorer og mødelokaler. Det skaber også en god dynamik i huset, forklarer CEO Bolette Christensen, Børnefonden.

Der er stadig plads til flere fonde i Fondenes Hus.

For yderligere information, kontakt:

Bevica Fonden, direktør Torben Svanberg, 39 54 02 00

Bikubenfonden, direktør Søren Kaare-Andersen, 40 11 32 72

BØRNEfonden, CEO Bolette Christensen, 40 64 89 23

Ensomme Gamles Værn, direktør Christine E. Swane, 28 75 67 19

Helsefonden, Direktør Hanne Jervild, 51 89 98 07

Otto Mønsted, CEO Ulrik Bülow, 40 58 70 02

Vanførefonden, formand Pia Gjellerup, 24 66 19 74

Fakta

Det nye domicil for Fondenes Hus ligger på Otto Mønsteds Gade 3-5 kun 300 m fra Københavns Hovedbanegård. Det samlede areal er på 3500 m², hvor de syv fonde i alt tegner sig for ca. 2500 m², hvilket betyder, at der fortsat er plads til flere fonde.

De syv samarbejdende fonde er: Bevica Fonden, Bikubenfonden, BØRNEfonden, Ensomme Gamles Værn, Helsefonden, Otto Mønsted og Vanførefonden.

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at medvirke til at give mennesker med bevægelseshandicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Dette opnås bl.a. gennem tilgængelighedstiltag. Bevica Fonden sikrer gennem aktiv formuepleje, at der til stadighed er økonomisk basis for dette. I samarbejde med hospitaler og universiteter engagerer Bevica Fonden sig herudover i lægeligt forsknings- og udviklingsarbejde med særlig fokus på bevægeapparatet.

Bikubenfondens primære formål er at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet inden for dansk kulturliv og socialt arbejde. Fonden står bag prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som et led i visionen om at være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Fyn. Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag og er i dag en uafhængig fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet.

BØRNEfonden er en uafhængig udviklingsorganisation baseret på sponsorater og virksomhedssamarbejde.Sammen hjælper vi flere end 70.000 børn og unge med at skabe deres egen fremtid i nogle af verdens fattigste lande.

Ensomme Gamles Værn støtter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i ensomhed og fællesskaber blandt socialt og økonomisk dårligt stillede gamle mennesker. Fonden støtter også udviklingsprojekter og sociale formål samt organiserer ferieophold, og EGVs Legatfond uddeler midler til syge,fattige og ensomme gamle. Arbejdet er baseret på arv, gaver og afkast.

Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer inden for området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov. Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger.

Otto Mønsteds Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen indenfor Danmarks Handel og Industri, med særligt fokus på uddannelsesområdet. Otto Mønsted A/S er et investeringsselskab, der gennem afkastet fra direkte og indirekte investeringer i bl.a. virksomheder og værdipapirer forstærker det økonomiske fundament for Otto Mønsted Fondens aktiviteter.

Vanførefondens formål er at yde støtte uden for de områder, hvor der ydes støtte af det offentlige, til fysisk handicappede, herunder til revalidering, forbedring af boligforhold, lettelse af transport, adgang til oplevelser (ferie, natur, kultur, idræt og deltagelse i samfundslivet), børne- og ungdomsarbejde samt oplysning om handicappedes problemer og løsningsmuligheder herpå.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018