forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Børnefedme

Helsefonden har i årene 2006-2008 haft børnefedme som prioriteret område. Fonden har uddelt i alt 6.272.000 kr. fordelt på 15 projekter. 13 af disse projekter er forskningsprojekter, mens 2 er udviklingsprojekter. Hovedparten af projekterne er stadig i gang og det er således for tidligt at lave en egentlig afrapportering og resultatformidling.

 

Fonden vil følge projekterne de kommende år og være med til at sikre en bred formidling af viden og resultater efterhånden som projekterne afsluttes. Der kan læses mere om de enkelte projekter ved at følge nedenstående links.

 

Årsager/fordeling

Ingelise Andersen: Social ulighed i risiko for børnefedme. projektresume

 

Sinne Smed: Socioøkonomiske faktorers betydning for udviklingen af fedme blandt børn og unge. projektresume

 

Mette Rasmussen: Overvægt blandt danske børn og unge: Hvorfor er forekomsten størst i lavere sociale grupper? projektresume

Der er publiceret følgende fra projektet:

 

P Due, MT Damsgaard, M Rasmussen et al.: 'Socioeconomic position, macroeconomic environment and overweight among adolescents in 35 countries'. International Journal of Obesity 2009, 1-10.

 

E Haug, M Rasmussen et al.: 'Overweight in school-aged children and its relationship with demographic and lifestyle factors: results from the WHO-Collaborative Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study'. Int. J Public Health, 54, 2009, 167-179.

 

R Kroelner, P Due, M Rasmussen et al: 'Does School environment affect 11-year-olds’ fruit and vegetable intake in Denmark?' Social Science & Medicine 68, 2009, 1416-1424.

 

K. Fabritius & M. Rasmussen: 'Morgenmadsvaner og overvægt blandt danske skolebørn. Hvilken rolle spiller socialgruppe?' Ugeskrift for Læger 170/34, 2559-2563.

 

I. De Bourdeaudhuij, S. te Velde, J Brug, P. Due et al.: 'Personal, social and environmental predictors of daily fruit and vegetable intake in 11-year-old children in nine European countries'. European Journal of Clinical Nutrition 2008, 62, 834-841.

 

A. Yngve, I. De Bourdeaudhuij, A. Wolf et al.: 'Differences in prevalence of overweight and stunting in 11-year olds across Europe: The Pro Children Study'. European Journal of Public Health, vol. 18, No. 2, 126-130.

 

 

Pernille Due: En epidemiologisk undersøgelse af betydningen af trivsel og levevilkår i de to første leveår for udvikling af fedme i 7 årsalderen. projektresume

 

Marianne Vámosi: Psychological Determinants of Obesity. Ph.d.-afhandling. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2008. projektresume

 

Merete Osler: Psykosociale forhold i barndommen og fedme i voksenalderen projektresume

 

Forebyggelse/intervention

Carsten Obel: En koordineret indsats mod børneovervægt – betydningen af det tidlige miljø, identifikation af tidlige indikatorer samt tidlig intervention. projektresume

 

Steffen Husby: Forekomst og sekundær forebyggelse af overvægt og fedme hos børn i almen praksis på Fyn. projektresume

 

Lars Bo Andersen: Effekten af en mangeårig indsats med forbedret og forøget idræt i skolen på udviklingen af overvægt hos 13-14 årige børn: The Copenhagen School Child Intervention Study (CoSCIS). projektresume

 

Morten Ubbesen: Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle. projektresume

 

René Kural: Arkitekturens evne til at fremme fysisk aktivitet hos de idrætssvage grupper af børn. projektresume

 

Helle N. Grønbæk: Unge med fedme. projektresume

 

Berit L. Heitmann: Forebyggelse af vægtøgning blandt normalvægtige førskolebørn i høj risiko – et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie. projektresume

 

Konsekvenser

Jennifer Baker: Børnefedmes sociale og økonomiske konsekvenser i voksenlivet. projektresume

 

Henning Grønbæk: Fedtleversygdom og insulinresistens hos børn på julemærkehjem: effekt af motion. kostændring og vægttab. projektresume

 

 
 
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018