forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Indenfor forskningsområdet har følgende fået bevilling i 2013:
 
 Skizofreni på livstid
Projektleder: Maria Brink Kontakt: mariabrink@dadl.net
Institution: Odense Universitetshospital
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 350.000 kr
Allergic skin and respiratory diseases
Projektleder: Majken Hougaard Kontakt: majken.gabriel.hougaard@regionh.dk
Institution: Videncenter for Allergi 
Projektår: 2012-2015
Bevilling: 450.000 kr.
Selvmord og selvmordsforsøg efter psykiatrisk skadestuekontakt 
Projektleder: Carsten Ryggard Hjortshøj Kontakt: carsten.rygaard.hjorthoej@regionh.dk
Institution: Region Hovedstadens Psykiatri
Projektår: 2013-2014
Bevilling: 385.000 kr.
Har yngre personer med familiær disposition til hjertekarsygdom gavn af forebyggende behandling
Projektleder: Mattis F. Ranthe Kontakt: fly@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut
Projektår: 2013
Bevilling: 450.000 kr.
Kliniske beslutningsprocesser i ambulant psykiatri
Projektleder: Malene Krogsgaard Bording Kontakt: mafk@rn.dk
Institution: Aalborg Universitetshospital
Projektår: 2010-2014
Bevilling: 200.000 kr.
Videnimplementering i almen praksis
Projektleder: Jette Videbæk Le Kontakt: jvle@health.sdu.dk
Institution: Inst. for Sundhedstjenesteforsk., SDU 
Projektår: 2012-2015
Bevilling: 400.000 kr.
Udvikling i diagnosticering, behandling og prognose af hjerteklapsygdom i Danmark
Projektleder: Lene Mia von Kappelgaard Kontakt: lmvk@si-folkesundhed.dk
Institution: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 450.000 kr.
Forebyggelsespotentialet i forhold til arbejdsstyrkens størrelse
Projektleder: Finn Diderichsen Kontakt: fidi@sund.ku.dk
Institution: Inst. for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2013-2014
Bevilling: 450.000 kr.
Behandling af traumatiserede flygtninge
Projektleder: Charlotte Sonne Kontakt: charlotte.sonne@regionh.dk
Institution: Psykiatrisk Center Ballerup
Projektår: 2011-2014
Bevilling: 390.000 kr.
Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk cancer
Projektleder: Mette Linnet Olesen Kontakt: mette.linnet.olesen@regionh.dk
Institution: Rigshospitalet Gynækologisk Klinik
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 450.000 kr.
Opvæktsvilkår for børn af forældre med svære psykiske lidelser
Projektleder: Merete Nordentoft Kontakt: anne.ranning@regionh.dk
Institution: Psykiatrisk Center København
Projektår: 2013-2014
Bevilling: 450.000 kr.
Analyser af sammenhænge mellem risikoopfattelse på hhv. læge- og patientniveau og komplians
Projektleder: Benedicte Lind Barfoed
Institution:
Forskningsenheden for Alamen Praksis, SDU
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 450.000 kr.
Sundhedsøkonomiske analyser af en forstærket implementeringsstrategi 
Projektleder: Karin Dam Petersen Kontakt: kdp@business.aau.dk
Institution: Danish Center for Healthcare
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 450.000 kr.
Kronisk syge patienters kontakt til lægevagten
Projektleder: Lone Flarup Kontakt: l.flarup@alm.au.dk
Institution: Institut for Folkesundhed
Projektår: 2011-2014
Bevilling: 450.000 kr.
Ro på - kortidsintervention for antisocial personlighedsforstyrrelse og rusproblematik
Projektleder: Morten Hesse Kontakt: mh@crf.au.dk
Institution: Aarhus Universitet
Projektår: 2011-2014
Bevilling: 450.000 kr.
Sammenhæng mellem udredningstid og dødelighed hos lungepatienter
Projektleder: Lotte Linnemann Rønfeldt Kontakt: lotte.roenfeldt@alm.au.dk
Institution: Århus Universitet, Inst. for Folkesundhed 
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 450.000 kr.
Professional and patient predictors associated with the increasing antiobitic prescribing in Danish primary care
Projektleder: Rune Aabenhus Kontakt: runeaa@sund.ku.dk
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2013-2016
Bevilling: 380.000 kr.
Førtidspensionen i sundhedsøkonomisk perspektiv
Projektleder: Gregory A. Bruich  Kontakt: grab@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut
Projektår: 2013-2014
Bevilling: 400.000 kr.
Seksuel rehabilitering af hjertepatienter - CopenHeart SF 
Projektleder: Pernille Palm Johansen Kontakt: pernille.palm.johansen@regionh.dk
Institution: Bispebjerg Hospital
Projektår: 2012-2015
Bevilling: 320.000 kr.
Langtidseffekt af populations-screening og behandling for Helicobacter Pylori - HEP-FYN 12 års opfølgnning
Projektleder:
Maria Bomme 
Institution:
Odense Universitetshospital
Projektår:
2012-2015
Bevilling:
130.000 kr.

Gavner erhvervsskifte sygdomsforløb ved arbejdsbetinget eksem? 
Projektleder: Tanja Korfitsen Carøe Kontakt: tanja.korfitsen@dadlnet.dk
Institution: Bispebjerg Hospital
Projektår: 2014-2016
Bevilling: 450.000 kr.

Kroniske Sygdomme
Projektleder: Torben Jørgensen Kontakt:
Institution: Forskningsc. for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Projektår: 2013
Bevilling: 5.000.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018