forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Pressemeddelse, december 2012
Fonde med samfundsgavnlige formål flytter sammen

Syv fonde med samfundsgavnlige formål flytter i samme hus for bedre at kunne trække på hinandens erfaringer og skabe mere synergi og transparens i deres arbejde. ”Fondenes hus”, som domicilet kommer til at hedde, kommer til at ligge på Otto Mønsteds Gade 3-5 og forventes at kunne tiltrække flere fonde til bofællesskabet ud over de syv initiativtagere, der er Otto Mønsteds Fond, BØRNEfonden, Bikubenfonden, Helsefonden, Vanførefonden, Ensomme Gamles Værn og Bevica Fonden.

”De syv fonde har valgt at flytte i samme hus for at kunne inspirere hinanden og udnytte de fordele, der er ved at dele lokaler og fælles ressourcer i form af administration og drift. Ambitionen er, at Fondenes Hus skal være et samlingspunkt for mange forskellige fonde, store som små. Der er plads til en pæn håndfuld fonde til ud over de syv, der har taget initiativet”, forklarer Søren Kaare-Andersen, direktør for Bikubenfonden.

De syv fonde uddeler hvert år til sammen et trecifret millionbeløb til vidt forskellige samfundsgavnlige formål. Fondene har hidtil haft hvert sit lejemål og hver sin administration, men vil nu se på, hvordan der kan skabes synergi og samarbejde mellem fondene, når de bor under samme tag.

”Først og fremmest vil fondene kunne drage nytte af den erfaringsudveksling, som nærheden til kollegafondene skaber basis for. Vi vil kunne inspirere hinanden, og der kommer til at blive en mangfoldighed i det nye hus, som det bliver spændende at opleve,” siger direktør Bolette Christensen fra BØRNEfonden.

Ejendommen Otto Mønsteds Gade 3-5 er for øjeblikket under ombygning, og de syv fonde forventer at flytte ind omkring 1. september 2013. De syv fonde er åbne for at lukke flere ligesindede fonde ind i det nye fællesskab og understreger, at samarbejdet hviler på, at forskellighederne og den enkelte fonds profil skal forblive intakt.

”Fællesskabet frigør ressourcer til netop at fokusere på den enkelte fonds egenart og formål. Vi vil samarbejde om de praktiske forhold og derved styrke fondsbestyrelsernes mulighed for aktivt at forfølge fremtidige aktiviteter i egen fond,” fastslår Torben Svanberg fra Bevica Fonden.

For yderligere information, kontakt:

BØRNEfonden, CEO Bolette Christensen, 40 64 89 23
Ensomme Gamles Værn, direktør Christine E. Swane, 28 75 67 19
Bikubenfonden, direktør Søren Kaare-Andersen, 40 11 32 72
Vanførefonden, formand Pia Gjellerup, 24 66 19 74
Otto Mønsted A/S, CEO Ulrik Bülow, 40 58 70 02
Bevica Fonden, direktør Torben Svanberg, 40 42 50 00
Helsefonden, Direktør Hanne Jervild, 51 89 98 07
 
Fakta om Fondenes Hus - Læs her.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018