forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Den Danske Rehabiliteringspris 2012
 

Helsefondens rehabiliteringspris på 10.000 kr. uddeles hvert år i 5 år. Uddelingen foregår i forbindelse med den nationale rehabiliteringskonference eller nationale netværksmøde.

 

Den danske rehabiliteringspris kan tildeles en person, gruppe eller en offentlig eller privat organisation eller institution, der gør en bemærkelsesværdig indsats indenfor rehabiliteringsområdet eller i særlig grad har medvirket til at fremme rehabilitering i Danmark.

Det kan for eksempel være i form af en konkret rehabiliteringspraksis, en forbedret organisering/strukturering af rehabilitering eller i form af fremragende forskning, evaluering og/eller kvalitetsudvikling. Initiativer der bliver indstillet vil skulle forholde sig til Hvidbogens definition af rehabilitering, hvor det skal være særligt synligt at initiativet uanset indsats- eller fokusområde indeholder et centralt borgerperspektiv. 

 

I forbindelse med den 5. nationale rehabiliteringskonference i Nyborg, den 30. oktober 2012, overrakte formand for Rehabiliteringsforum Danmark, Gunner Gamborg, Helsefondens og Rehabiliteringsforum Dk’s rehabiliteringspris for 3. gang.

 

I 2012 gik prisen til Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Prisen, blev modtaget af et medlem af ledelsen i Psykiatriens Hus, nemlig Centerleder for Socialpsykiatrisk Center, Kirsten Slumstrup.

 

Psykiatriens Hus blev årets modtager af rehabiliteringsprisen fordi Psykiatriens Hus

-      Nedbryder barrierer på tværs af sektorer og kommunale forvaltnings- og
      lovmæssige indsatser.

-      Udviser en vilje til at ville noget andet.

-      Etablerer gode fysiske rammer.

-      Yder en rehabiliterende helhedsindsats med fokus på borgerens hverdagsliv, muligheder
      og behov.
-      Udviser gensidig respekt for og forståelse af sektorernes forskellige vilkår, ledelse og
      styringsprincipper.

-      Arbejder seriøst med innovative processer i det tværsektorielle samarbejde.

-      Opfordres til endnu mere inddragelse og intensivering af borgerperspektivet, herunder øget
      evalueringsmæssig fokus på inddragelse af pårørende i målsætningsprocesserne.
 
Yderligere information om Psykiatriens Hus kan ses her

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018