forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 

Indenfor forskningsområdet har følgende fået bevilling i 2012:

Livet med depression i et pårørendeperspektiv
Projektleder: Jeppe Oute Hansen
Institution: Institut for Sundhedstjenesteforskning
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Familiær ophobning af cancer og senfølger i familier med overlevere af børnecancer i Danmark
Projektleder: Klaus Kaae Andersen
Institution: Kræftens Bekæmpelse, Statestik, Bioinformatik og Register
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 350.000 kr.
Sammenhængen mellem synkope og risikoen for fraktur og tidlig død med særligt fokus på ældre - en farmakoepidemiologisk registerbaseret dansk undersøgelse
Projektleder: Martin Huth Ruwald 
Institution: Gentofte Hospital, Kardiologisk - PA forskning
Projektår: 2012
Bevilling: 200.000 kr.
HPV-vaccination og fremtidig screening for livmoderhalskræft. Tro, håb og evidens i krydsfeltet mellem primær og sekundær kræftforebyggelse
Projektleder: Laura Glahder Lindberg
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 400.000 kr.
Hverdagslivet med leddegigt - implikationer for patientuddannelse og klinisk praksis
Projektleder: Tine Mechlenborg Kristiansen
Kontakt: tmkristiansen@gigtforeningen.dk
Institution: SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning
Projektår: 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Straffelovens § 69 belyst ved Retslægerådets udtalelser
Projektleder: Peter Gottlieb
Institution: Justitsministeriet
Projektår: 2012
Bevilling: 100.000 kr.
Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer - socioøkonomiske, demografiske og kliniske faktorer samt fatigue, angst og depression
Projektleder: Trine Allerslev Horsbøl
Institution: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling R
Projektår: 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Mandlige kræftoverleveres manglende deltagelse i kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv
Projektleder: Charlotte Handberg
Institution: MarselisborgCentret
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 400.000 kr.
Livsdygtighed for unge med type 1 diabetes
Projektleder: Gitte Reventlov Husted
Institution: Forskningsenheden & Børneafdelingen
Projektår: 2012
Bevilling: 150.000 kr.
Kan planlagt "powernapping" være en metode til at reducere risikoen for ulykker i kritiske situationer? 
Projektleder: Carsten E. Thomsen
Institution: Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 300.000 kr.
Selvmordsforsøg med paracetamol blandt 8 - 18 årige børn i Danmark
Projektleder: Rikke Lindgaard Hedeland
Institution: Hillerød Hospital, Børneafdelingen
Projektår: 2012
Bevilling: 200.000 kr.
Geografiske og socioøkonomiske faktorers betydning for behandling og prognose af kronisk hjertesvigt i Danmark
Projektleder: Stefan Bisgaard Christensen
Institution: Gentofte Hospital, Kardiologisk afd.P
Projektår: 2012 - 2014 
Bevilling: 350.000 kr.
Forløbsundersøgelse af ´Four critical moments´ i rehabilitering og hverdagsliv hos operable lungekræftpatienter og deres pårørende - i et patient og komparativt perspektiv
Projektleder: Malene Missel
Institution: Rigshospitalet, Thoraxkirugisk
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 400.000 kr.
Guidet Familiecentreret Omsorg - et randomiseret kontrolleret interventionsstudie om reduktion af forældres stress gennem optimeret kommunikation i en intensiv neonatalafdeling
Projektleder: Janne Weis
Institution: Rigshospitalet, Neonatalafdelingen
Projektår: 2012
Bevilling: 150.000 kr.
Konsekvenser af tilkendelse af førtidspension
Projektleder: Steen Bengtsson
Kontakt: sb@sfi.dk
Institution: SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Projektår: 2012
Bevilling: 200.000 kr.
Hjertestop udenfor Hospital i Danmark - Overlevelse, Demografi og Geografi
Projektleder: Mads Wissenberg
Institution: Gentofte Hospital, Hjerte afdeling P
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 350.000 kr.
Udsatte og sårbare familier - et klyngeprojekt i Odense Børnekohorte
Projektleder: Steffen Husby
 
Institution: Odense Universitetshospital, Pædiatrisk Forskningsenhed
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Socioøkonomiske aspekter af familær iskæmisk hjertesygdom
Projektleder: Mads Melbye
Kontakt: mme@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut, afd. for Epidemiologisk Forskning
Projektår: 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Betydning af behandlerfærdighed og - adhærens i forældretræningsprogrammet The New Forest Parenting Programmet rettet mod små børn med ADHD
Projektleder: Per Hove Thomsen
Institution: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
Projektår: 2012 - 2015 
Bevilling: 400.000 kr.
Kan interaktiv Multi-Criteria Decision Analysis- (MCDA) baseret beslutningsstøtte bidrage til bedre beslutningskvalitet og concordance i kronisk sygdom
Projektleder: Mette Kjer Kaltoft 
 
Institution: OUH Svendborg Sygehus, Medicinsk afdeling
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 350.000 kr.
Kræftudredning og henvisning via kræftpakker i almen praksis - studier af symptomtolkning, tid til diagnose og tumorstadie
Projektleder: Frede Olesen 
Kontakt: FO@alm.au.dk
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus 
Projektår: 2012 - 2015 
Bevilling: 350.000 kr.
Opfølgning efter uegnede/unormale celleprøver i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Effekter af to interventioner
Projektleder: Flemming Bro
Institution: Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis
Projektår: 2012 - 2015 
Bevilling: 200.000 kr.
Opfølgning af behandling til selvmordstruede ved regionale kompetencecentre
Projektleder: Annette Erlangsen
Institution: Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden
Projektår: 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Efterladte efter selvmord. Psykiske og fysiske konsekvenser af ydre stressppåvirkning
Projektleder: Annette Erlangsen
Institution: Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden
Projektår: 2012
Bevilling: 200.000 kr.
Betydningen af tilknytningsmønster og mentaliseringsgrad for alliance og effekt hos flygtninge med PTSD i et randomiseret klinisk behandlingsstudium
Projektleder: Susanne Lunn
Institution: Københavns Universitet
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 150.000 kr.
Effekt af synstræning til personer med en hjerneskade
Projektleder: Trine Schow
Institution: Hjerneskadecentret - BOMI
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 400.000 kr.
Styrket kommunikation med svage ældre efter syghusudskrivelse
Projektleder: Ulf Hjelmar
Kontakt: ulf@akf.dk
Institution: AKF, Anvendt Kommunal Forskning
Projektår: 2012
Bevilling: 150.000 kr.
Facilitatorbesøg som udviklingsredskab for behandlingen af kronisk sygdom i almen praksis
Projektleder: Tina Due
Institution: Forskningsenheden for almen praksis i København
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 350.000 kr.
Hjertestop udenfor hospital og implementering af hjertestartere i Danmark 
Projektleder: Carolina Malta Hansen 
Institution: Gentofte Hospital, Kardiologisk afdeling
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 350.000 kr.
Brugerbetaling og ulighed i sundhedsydelser - en analyse af forebyggelse og akut tandlægebehandling
Projektleder: Nicolai Kristensen
Kontakt: nik@akf.dk
Institution: AKF, Anvendt Kommunal Forskning 
Projektår: 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Transition fra ung til voksen i psykiatrien: Projekt TRANS-AID
Projektleder: Sidse Arnfred
Institution: Psykiatrisk Center Ballerup
Projektår: 2012 - 2015
Bevilling: 400.000 kr.
Kroniske sygdomme: skal forebyggelsen være strukturel, individorienteret eller en kombination?
Projektleder: Torben Jørgensen Kontakt: se pressemeddelse
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projektår: 2012
Bevilling: 5.000.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018