forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Blandt øvrige ansøgninger har følgende fået bevilling i 2012:
 
Lev livet aktivt - hele livet!
Projektleder: Bente Nørgaard
Institution: Genoptræningscenteret i Slagelse Kommune
Projektår: 2012 - 2013
Bevilling: 50.000 kr.
Forskningsnetværk om seksuelle overgreb mod børn; indsats og resultater
Projektleder: Karen Helweg-Larsen
Kontakt: khl@si-folkesundhed.dk                  
Institution:
Forskningsnetværk om seksuelle overgreb mod børn, Statens Institut for Folkesundhed
Projektår: 2012
Bevilling: 75.000 kr.
Nye metoder til fastholdelse af raksmeldte borgere på arbejdsmarkedet
Projektleder: Símon Henriksen
Institution: Askovgården
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 200.000 kr.
Misbrugspædagogik - udviklingshæmmede og misbrug
Projektleder: Rene Buch Nielsen
Institution: Region Midtjylland, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Projektår: 2012 - 2013
Bevilling: 200.000 kr.
Formidling af gerontologisk viden og forskning i uddannelse og praksis
Projektleder: Jette Thuesen
Kontakt: jettet@ruc.dk
Institution: Dansk Gerontologisk Selskab
Projektår: 2012 -2013
Bevilling: 75.000 kr.
Alkoholproblemer hos udsatte børns forældre - omfang og fokuseret indsats?
Projektleder: Marianne Malmgren
Institution: CASA
Projektår: 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Impletering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering
Projektleder: Mett Marri Lægsgaard
Kontakt: mettmarri.laegsgaard@stab.rm.dk
Institution: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Aarhus
Projektår: 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Udvikling af en behandlingsmodel for fædre med fødselsdepression
Projektleder: Svend  Aage Madsen
Kontakt: svaam@rh.dk                        
Institution: Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 300.000 kr.
 Resumé  
Implemetering af KFUM´s  SoldaterRekreation
Projektleder: Torben Venndt
Institution: KFUM´s Soldatermission, Fredericia
Projektår: 2012 - 2016
Bevilling: 300.000 kr.
Dokumentation af god inklusionspraksis for handicappede/udviklingshæmmede
Projektleder: Ole Uggerby
Institution: Hertha Værksteder & Bofællesskaber
Projektår: 2012
Bevilling: 100.000 kr.
Udvikling af diagnostisk test til overset patientgruppe
Projektleder: Jesper Elberling
Institution: Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital
Projektår: 2012
Bevilling: 150.000 kr.
 Resumé     
Effekt undersøgelse af eksistentiel terapis virkning i arbejdet med unge med ADHD og hashmisbrug
Projektleder: Mikael Jakshøj
Institution: Lænkeambulatorierne i Danmark
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 300.000 kr.
Bevægelseseksperimentarium for alle
Projektleder: Ole Lauth Kontakt: ol@egmont-hs.dk
Institution: Egmont Højskolen, Odder
Projektår: 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Fra anbringelse til lokal behandling - Innovationsprojektet
Projektleder: Knud Byskov Kontakt: mail@holmstrupgaard.dk
Institution: Ungdomshjemmet Holmstrupgård, Brabrand
Projektår: 2012 - 2016
Bevilling: 500.000 kr.
Videnscenter for Børnesmerter - et tværfagligt samarbejde
Projektleder: Steen W. Henneberg  Kontakt: steen.henneberg@rh.regionh.dk 
Institution: Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Projektår: 2012
Bevilling: 500.000 kr.
Viden er vejen
Projektleder: Birthe Slot Thomsen  Kontakt:
Institution: Kildehuset-Fountain House
Projektår: 2013 - 2014
Bevilling: 300.000 kr.
Fosterdiagnostik- et informeret valg?
Projektleder: Sandy Brink Kontakt:
Institution: Oxford Research
Projektår: 2013
Bevilling: 200.000 kr.
Kviktest screening af unge og voksne stofmisbrugere for HIV, AIDS og Hepatitis C
Projektleder: Vinnie Thomsen Kontakt:
Institution: Aarhus Kommune
Projektår: 2012-2015
Bevilling: 300.000 kr.
Trivsel og uddannelse blandt unge med CI (Cochlear Implant)
Projektleder: Sara Lea Rosenmeier  Kontakt:
Institution: Rådgivende Sociologer Aps
Projektår: 2013
Bevilling: 200.000 kr.
Undervisning for pårørende til senhjerneskadede
Projektleder: Laila Ravnkilde Marlet Kontakt:
Institution: Neurorehabiliteringen
Projektår: 2013 - 2015
Bevilling: 200.000 kr.
Kvinder der har sex med kvinder - Lige adgang til sundhed?
Projektleder: Klaus Legau Kontakt:
Institution: AIDS-Fondet
Projektår: 2013 - 2014 
Bevilling: 100.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018