forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Helsefondens prisopgave om forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien

Helsefonden ønsker med opgaven at sætte fokus på:Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse, der er i kontakt med både social- og behandlingspsykiatri: hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes det i praksis?”

 

Fonden har modtaget i alt 15 besvarelser. Besvarelserne blev bedømt anonymt af en komité bestående af:

Formand i Helsefonden, Jørgen Pontoppidan

Næstformand i Helsefonden, Lone Møller

Centerchef på Psykiatrisk Center, Frederiksberg, Kristen Kistrup

Kommunernes Landsforening, konsulent Rafai Atia

 

1. præmie og 50.000 kr. er givet til:

Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov, Kompetencecenter for rehabilitering, recovery & shared care, Psykiatrisk Center Ballerup, med sin besvarelse:

Et liv i bevægelse - En helhedsorienteret psykiatri-indsats med den sindslidende i centrum.

 

Begrundelse for prisen:

Komitéen har i sin indstilling først og fremmest lagt vægt på, at besvarelsen forholdt sig til opslagets aspekter. Der er lagt vægt på, at Lene Falgaard Eplov påpeger de aktuelle problemstillinger og udfordringer, der er i forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien.

 

Lene Falgaard Eplov peger på nødvendigheden af at have en fælles forståelsesramme og foreslår, at der tages udgangspunkt i rehabiliteringsbegrebet, defineret bredt som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Hun tænker rehabiliterings begrebet og brugerinddragelse ind i forhold til den psykiske syge.

Besvarelsen giver en god og velunderbygget afdækning af problemkomplekset og af udfordringerne i arbejdet med mennesker, der er i kontakt med såvel socialpsykiatrien som behandlingspsykiatrien.

 

Der peges på en række samarbejdsmodeller og metoder og opgaven pointerer, hvad udviklingsarbejdet i forhold til målgruppen bør indeholde af elementer.

 

Besvarelsen er inspirerende og den følger intentionerne med Helsefondens prisopgave.

 

Prisen er overrakt i forbindelse med Handicap- og Psykiatrikonferencen på Nyborg Strand, den 30. november.

 

Prisopgaven kan hentes som pdf-fil her

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018