forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Indenfor forskningsområdet har følgende fået bevilling i 2011:
 
Det Virtuelle Hospital
Projektleder: Klaus Phanareth
Institution: Frederiksberg Hospital, Telemedicinsk Forskningsenhed
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Mestrings- og familieorienteret hjemmesygepleje versus konventionel hjemmesygepleje til alvorligt kræftsyge patienter  et randomiseret studie
Projektleder: Susan Rydahl Hansen
Institution: Bispebjerg Hospital, Forskningsenh. for klinisk sygepleje
Projektår: 2011 - 2014 
Bevilling: 350.000 kr.
At være pårørende til døende patienter: prædiktorer for depression, angst, kompliceret sorg og dårligt fysisk helbred efter patientens død
Projektleder: Frede Olesen Kontakt: fo@alm.au.dk
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 350.000 kr.
Adgang og brug af det psykiatriske sundhedsvæsen for indvandrere og flygtninge
sammenlignet med danskfødte
Projektleder: Natasja Koitzsch Jensen
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Forskningscenter for Migration
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Træningsafhængighed i idrætskulturer
Projektleder: Mia Lichtenstein Kontakt: mia.lichtenstein@ouh.regionsyddanmark.dk
Institution: Center for Spiseforstyrrelser, Syddansk Universitet
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
KOL patienters kognitive funktioner og hverdagsliv efter virtuel indlæggelse sammenlignet med hospitalsindlæggelse - et randomiseret studie
Projektleder: Lone Schou
Institution: Frederiksberg Hospital, Telemedicinsk Forskningsenhed
Projektår: 2011
Bevilling: 150.000 kr.
Forståelser af depression
Projektleder: Annette Sofie Davidsen Kontakt: feap@sund.ku.dk
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, København
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Strukturelle reformers betydning for social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom
Projektleder: Merete Osler
Institution: Forskningscenter for Forebyg og Sundhed, Glostrup Hospital
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Tværfaglig rehabilitering af patienter med forkammerflimren 
Projektleder: Ulrik Dixen Kontakt: ulrikdixen@mail.dk
Institution: Hjerteambulatoriet, Medicinsk enhed, H:S Hvidovre Hospital
Projektår: 2011
Bevilling: 200.000 kr.
COPE-ICD - 2 års opfølgning
Projektleder: Selina K. Berg Kontakt: selina@rh.dk
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 350.000 kr.
Betydningen af tilknytningsforhold i barndommen og de sociale opvækstvilkår
for helbred og socialt liv
Projektleder: Liselotte Petersen Kontakt: llp@ncrr.dk
Institution: Center for Registerforskning, Århus Universitet
Projektår: 2011 - 2015
Bevilling: 350.000 kr.
KOL-kufferten. Effekten af telemedicinske sygeplejerske videokonsultationer (TSV) til udskrevne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Projektleder: Anne Dichmann Sorknæs Kontakt: asorknaes@health.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2011
Bevilling: 350.000 kr.
100-årige årgang 1911. Et internatonalt forskningsprojekt til sammenligning af helbred og funktionsevne hos 100-årige i 5 lande: Danmark, Frankrig, Japan, Schweiz, Sverige -5-COOP
Projektleder: Karen Andersen-Ranberg Kontakt: karanberg@health.sdu.dk
Institution: Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Epidemiologi
Projektår: 2011
Bevilling: 350.000 kr.
Effekten af et stressbehandlingsprogram på den sygemeldtes symptomniveau og hastigheden for tilbagevenden til arbejde. Et randomiseret, kontrolleret studie
Projektleder: Bo Netterstrøm Kontakt: bnet0002@bbh.regionh.dk
Institution: Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling 
Projektår: 2011
Bevilling: 350.000 kr.
Patienters mestring og rehabilitering efter alkoholbetinget levercoma - I samspillet med sundhedsprofessionelle og pårørende
Projektleder: Maria Rudkjær Mikkelsen Kontakt: mariarudkjaer@gmail.com
Institution: Bispebjerg Hospital, Forskningsenh. for Klinisk Sygepleje
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroinbehandling
Projektleder: Lone Bilde Kontakt: lob@dsi.dk
Institution: Dansk Sundhedsinstitut
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Leddegigt og graviditet, fødsel og barselperiode
Projektleder: Marianne Holm Jessen Kontakt: marianneholmjessen@gmail.com
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Børns sociale relationer i hospitalshverdagen under kræftbehandling og rehabilitering - et kvalitativt antropologisk studie af børns sociale navigering under kræftforløb
Projektleder: Pia Løvschal-Nielsen
Institution: Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 350.000 kr.
Farmaceutisk optimering af medicineringsprocessen i forbindelse med indlæggelsesprocedurer
Projektleder: Trine R.H. Nielsen Kontakt: trn@regionsjaelland.dk
Institution: Sygehusapoteket, Næstved Sygehus
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Struktureret patientuddannelse til unge med psoriasis og deres familier - udvikling
og evaluering af en sundhedsfaglig indsats
Projektleder: Kirsten Lomborg Kontakt: kl@sygeplejevid.au.dk
Institution: Institut for Folkesundhed
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Forbedring af psykologisk velbefindende blandt kvinder med gynækologisk kræft:
En randomiseret undersøgelse af en ny psykoterapeutisk behandlingsmodel som
en integreret del af behandlings- og rehabiliteringsforløb
Projektleder: Christoffer Johansen Kontakt: christof@cancer.dk
Institution: Institut for Epidemiologisk Kræftforskn.
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Kroniske sygdomme. Skal forebyggelsen være strukturel, individorienteret
eller en kombination?
Projektleder: Torben Jørgensen Kontakt: tojo@glo.regionh.dk
Institution: Forskningsc. for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Projektår: 2011
Bevilling: 5.000.000 kr.
Effekt af geriatrisk lægelig intervention overfor ældre med behov for
genoptrænings- eller aflastningsophold
Projektleder: Dmitri Zintchouk Kontakt: dmitzint@rm.dk
Institution: Geriatrisk Afdeling G, Århus Sygehus
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 250.000 kr.
Fysisk træning som behandling af depression hos ældre
Projektleder: Ellen Holm Kontakt: ellh@regionsjaelland.dk
Institution: Roskilde Sygehus, Geriatrisk Afdeling
Projektår: 2011
Bevilling: 250.000 kr.
Mestring af ændringer i livet med Parkinsons sygdom efter DBS behandling. Et interventionsstudie målrettet patienter og pårørende
Projektleder: Anita Haahr Kontakt: anitaaru@rm.dk
Institution: Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling
Projektår: 2011
Bevilling: 150.000 kr.
Behandling af patienter med helbredsangst. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Commitment Therapy) sammenlignet med en venteliste
Projektleder: Trine Eilenberg Kontakt: trineile@rm.dk          
Institution: Aarhus Universitetshospital, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser
Projektår: 2011 - 2014 
Bevilling: 250.000 kr.
TIKI-projektet. Tidlig tværsektioriel koordineret indsats til arbejdsfastholdelse af rygpatienter. En randomiseret undersøgelse
Projektleder: Annette Fisker Kontakt: se89@suf.kk.dk
Institution: Sundhedsforvaltningen, Ryg- og Genoptræningscenter København
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Alvorlige livsbegivenheder og risikoen for dissemineret sclerose
Projektleder: Nete Munk Nielsen Kontakt: nmn@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut, Afd. for Epidemiologisk Forskning
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Kræftpatienters religiøse ressourcer. En kvalitativ undersøgelse af muslimske og kristne kræftpatienters religiøse copingstrategier under palliative forløb
Projektleder: Hanne Bess Boelsbjerg
Institution: Institut for Sundhedstjeneseforskning
Projektår: 2011
Bevilling: 150.000 kr.
SEXUS I - Kohorteundersøgelse om folkesundheds- og trivselsrelevante sammenhænge mellem seksualliv, livsstil, sociale forhold, tryghed og helbred i Danmark
Projektleder: Morten Frisch Kontakt: mfr@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Forgiftningsulykker - forebyggelse på grundlag fra danske registre
Projektleder: Peter Jacobsen Kontakt: p.jac@bbh.regionh.dk
Institution: Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Risikofaktorer og konsekvenser af børn og unges selvmordsforsøg -
et dansk registerbaseret studie
Projektleder: Erik Christiansen Kontakt: erik.christiansen@psyk.regionsyddanmark.dk
Institution: Forskningsenheden, Ungdomspsykiatrisk Afd., Odense
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 350.000 kr.
Psykosociale konsekvenser af deltagelse i lungekræftscreening ved brug af
CT-skanning med fokus på falsk positive CT-skanningssvar
Projektleder: Jakob Fraes Rasmussen Kontakt: jakobra@sund.ku.dk
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 350.000 kr.
Sygdomsforståelse og sundhedsadfærd hos lænderygpatienter, der modtager
rådgivning om arbejdsfastholdelse
Projektleder: Niels Buus Kontakt: nbuus@health.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Danske lægers værdier og tro
Projektleder: Christian Balslev van Randwijk Kontakt: crandwijk@health.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 150.000 kr.
Meningsfuld forandring med metoden Guidet Egen-Beslutning. Et randomiseret kontrolleret studie for patienter diagnosticeret med skizofreni
Projektleder: Rikke Jørgensen
Kontakt: rijo@rn.dk      
Institution: Aalborg Psykiatriske Sygehus, Enheden for Psykiatrisk Forskning
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Effekt af web-baseret individuel træning efter apopleksi
Projektleder: Christina R. Kruuse Kontakt: ckruuse@dadlnet.dk
Institution: Glostrup Hospital, Neurologisk Afd. N01
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Kroniske sygdomme.
Skal forebyggelsen være strukturel, individorienteret eller en kombination?
Projektleder: Torben Jørgensen se: Pressemeddelse
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projektår: 2011
Bevilling: 5.000.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018