forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Blandt øvrige ansøgninger har følgende fået bevilling i 2011:
 
Danners anonyme netrådgivning
Projektleder: Mia Elming Kontakt: mil@dannerhuset.dk
Institution: Danner
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 100.000 kr.
Helbred, selvhjulpenhed og velbefindende blandt undervægtige hjemmeboende ældre
Projektleder: Helle Krogh Hansen  Kontakt: hkha@phmetropol.dk
Institution: Professionshøjskolen Metropol, Forskning & Udvikling
Projektår: 2011
Bevilling: 150.000 kr.
Borgeren i centrum: Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme for mennesker
med varigt fysisk handicap/progressiv sygdom.
Projektleder: Poul Erik Herner Petersen Kontakt: pep@handicap.dk
Institution: Danske Handicaporganisationer
Projektår: 2011 - 2012 
Bevilling: 300.000 kr.
Fokus på sundhed- og forståelse for helbred
Projektleder: Lise-Lotte Duch Kontakt: lise-lotte@fakti.dk
Institution: FAKTI
Projektår: 2011 - 2013 
Bevilling: 150.000 kr.
Projekt 3A II
Projektleder: Morten Ubbesen Kontakt: mu-kultur@aalborg.dk
Institution: Aalborg Kommunes Skole- Kulturforvalt.
Projektår: 2011 - 2014
Bevilling: 800.000 kr.
Afvisning af potentielle voksenvenner med seksuelt afvigende adfærd
Projektleder: Charlotte Schultz Kontakt: laf@voksenven.dk
Institution: Landsforeningen Børns Voksenvenner
Projektår: 2011
Bevilling: 98.000 kr.
Natur og friluftsliv som innovativt rum for rehabilitering af traumatiserede familier
Projektleder: Thor Hjarsen Kontakt: thj@redbarnet.dk
Institution: Red Barnet, København
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 250.000 kr.
Forbedring af den tværsektorielle forebyggende indsats samt behandling til patienter
med lymfødem i Danmark
Projektleder: Tonny Karlsmark Kontakt: tkar0002@bbh.regionh.dk
Institution: Bispebjerg Hospital
Projektår: 2011 - 2012 
Bevilling: 200.000 kr.
Unge & Sorg
Projektleder: Preben Engelbrekt Kontakt: info@bornungesorg.dk
Institution: Unge & Sorg
Projektår: 2011
Bevilling: 1.500.000 kr.
Helbredsrelateret livskvalitet blandt hjertepatienter
Projektleder: Tina Birgitte Hansen Kontakt: tibh@si-folkesundhed.dk
Institution: Statens Institut for Folkesundhed
Projektår: 2011
Bevilling: 75.000 kr.
Samtalestøtte til voksne med kommunikationshandicap som følge af hjerneskade - værktøjer til brug af social- og sundhedsfagligt personale i samtaler med borgere med afasi
Projektleder: Lise Randrup Jensen Kontakt: lrj@cfh.ku.dk
Institution: Center for Hjerneskade
Projektår: 2011
Bevilling: 150.000 kr.
Brug af egen kraft giver liv - på trods af svækkelse
Projektleder: Knud Erik Jensen Kontakt: udvikling@jensen.mail.dk
Institution: Udvikling og Dokumentation
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 450.000 kr.
Hvad virker - forstærket fokus på resultater og effekter
Projektleder: Jan Adler Kontakt: ja@caku.dk
Institution: Fonden for kvalitetsudvikling
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 240.000 kr.
Optimeret hjerterehabilitering. En undersøgelse af barrierer og drivers for deltagelsen i og gennemførelsen af hjerterehabilitering
Projektleder: Charlotte Kira Kimby Kontakt: ckkimby@hjerteforeningen.dk
Institution: Hjerteforeningen
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Samspil i afklaringsforløbb, et udviklingsprojekt
Projektleder: Merete Labriola Kontakt: merlab@rm.dk
Institution: Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk Klinik
Projektår: 2011 - 2013 
Bevilling: 250.000 kr.
Hospitalsklovnen i skadestuen
Projektleder: Anette Lybech Andersen Kontakt: anettade@rm.dk
Institution: Århus Universitets Hospital
Projektår: 2011
Bevilling: 100.000 kr.
Dansk for ordblinde voksne med akupunktur og sansemotorisk træning
Projektleder: Ulla Nikolajsen Kontakt: folmer.steensen@fo-aarhus.dk
Institution: FO-Aarhus, Afd. for Ordblindeundervisning og FVU
Projektår: 2011 
Bevilling: 250.000 kr.
Projekt Livsværksted i Klub Fontana
Projektleder: Asger Søndergaarad Kontakt: as@fountain-house.dk
Institution: Fountain House, Kbh.Ø
Projektår: 2012
Bevilling:  300.000
Vi går foran - rollemodeller for unge med handicap
Projektleder: Miriam Madsen Kontakt: sumh@sumh.dk
Institution: Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Projektår: 2012 - 2013
Bevilling: 300.000 kr.
Liv og læring - også for demente. Et udviklingsprojekt
Projektleder: Bent Olesen
Institution: FOF Randers
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 100.000 kr.
Autisme, børn og musikterapi
Projektleder: Ingrid Irgens-Møller Kontakt: Ingrid.Irgens-Moeller@ps.rm.dk
Institution: Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland
Projektår: 2012
Bevilling: 100.000 kr.
Meta-Kognitiv BørneTerapi - et udviklingsprojekt af en manualbaseret diagnose-specifik behandling til børn med generaliseret angst
Projektleder: Barbara Hoff Esbjørn Kontakt: barbara.hoff@psy.ku.dk
Institution: Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Projektår: 2012 - 2013
Bevilling: 500.000 kr.
Platform for brugerindflydelse
Projektleder: Per Holm Kontakt: ph@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter SUS
Projektår: 2012 - 2013
Bevilling: 2.000.000 kr.
Rehabilitering af børn og unge udsat for IT-relaterede seksuelle overgreb
Projektleder: Svend Aage Madsen
Kontakt: svend.aage.madsen@rh.regionh.dk
Institution: Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Projektår: 2012 - 2014
Bevilling: 300.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018