forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Den Danske Rehabiliteringspris 2010
 

Helsefonden har uddelt Den Danske Rehabiliteringspris 2010 til seniorforsker ved Hammel Neurocenter, ergoterapeut og Ph.d. Tove Borg, som den første modtager ved den internationale konference i København, The European Conference on Rehabilitation, 9. – 10. november 2010.

 

Den Danske Rehabiliteringspris blev stiftet af Helsefonden i 2009 i samarbejde med Marselisborgcentret. Prisen er på 10.000 kr. og uddeles hvert år.

 

Den danske rehabiliteringspris kan tildeles en person, gruppe eller en offentlig eller privat organisation eller institution, der gør en bemærkelsesværdig indsats indenfor rehabiliteringsområdet eller i særlig grad har medvirket til at fremme rehabilitering i Danmark.

 

Bedømmelseskomitéen valgte at pege på Tove Borg for hendes mangeårige pædagogiske virksomhed, kollegiale inspiration og målrettede forskning. Tove Borgs arbejde udgør et unikt bidrag indenfor rehabiliteringsfeltet. Tove Borgs videnskabsteoretiske overblik sammenholdt med hendes konkrete forskning, er formidlet bredt i Danmark og internationalt.

Tover Borg er en vedholdende forsker, der i sjælden grad formår at omsætte den forskningsbaserede viden til praksis med udgangspunkt i brugerinddragelse, og hun har samtidig en forståelse for, at de pårørende også er ramt hårdt, når et familiemedlem møder sygdom eller ulykke.

 

Det kendetegner Tove Borg, at hun på den ene side er argumenterende og videnskabelig og på den anden side lyttende og reflekterende. Ildsjæle kan af bar iver nogle gange selv komme til at står i vejen for deres sag, men Tove Borg er usædvanlig god til at være med i en proces. Tove Borg er optaget af at samle synspunkterne, og kan se det overordnede perspektiv.

 

Tove Borg har gennem sit virke, sin skarphed og sin stædige insisteren på at udvikle det brede, helhedsorienterede rehabiliteringsbegreb skabt stor respekt, også i natur- og lægevidenskabelige kredse.

 

Tove Borg har i det pris-motiverede arbejde med bl.a. Ergoterapeutuddannelsen i Odense, taget fat i sammenhængen mellem uddannelsessektoren, praksisforskning og en konkret kommunal virkelighed.  Udviklingen af rehabiliteringsbegrebet i en dansk kontekst har således løftet kvaliteten i den praktiske dagligdag.

 

Den røde tråd i Tove Borgs indsats har været borger- og dermed brugerperspektivet, og Tove Borgs profil indenfor området har tjent til inspiration for andre og været med til at højne standarden og de professionelles respekt for rehabiliteringen af borgeren.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018