forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 

Prisopgave 2010 om den helhedsorienterede

indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

 

Helsefonden ønskede at sætte fokus på den ideelle helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser - en sindslidelse og et misbrug - og udskrev derfor følgende prisopgave:

 

”Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse

og et misbrug – hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes det i praksis?”

 

Mennesker med en sindslidelse og et misbrug har ofte kontakt med en bred vifte af sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede tilbud.

 

Besvarelsen skulle indeholde en afgrænsning af målgruppen for indsatsen samt en beskrivelse af formålet hermed. Der var lagt vægt på, at besvarelsen beskrev indsatsen således, at den er gennemførlig og mulig at implementere i praksis.

 

Helsefonden modtog 14 besvarelser, der blev bedømt anonymt af en komité bestående af Overlæge, Ph.D. Lars Merinder, Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Psykolog Steen Guldager, Fredericia Kommunes Misbrugscenter, konsulent Rafai Atia, KL, kontoret for Social- og Sundhedspolitik, formand for Helsefonden Jørgen Pontoppidan og næstformand Lone Møller (Helsefonden). I bedømmelsen har komitéen blandt andet lagt vægt på, om besvarelserne forholdt sig til opslaget, om de repræsenterede originalitet samt om de vil være anvendelige for andre.

 

Bedømmelseskomitéen har valgt at præmiere to opgaver, der på fornem vis supplerer hinanden.

 

1. præmie på 50.000 kr.

Bedømmelseskomitéen har valgt at give førstepræmien til Ivan Christensen, Pauline Hagensen og Jesper Henriksen, Socialt Udviklingscenter, for deres besvarelse: ”Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats”.

 

Prisopgaven har systematisk forholdt sig til alle aspekter i opslagets tekst.

Den indeholder en god beskrivelse af målgruppen, den forholder sig til forskellige metoder.

Besvarelsen giver en god og velunderbygget afdækning af problemkomplekset og af udfordringerne i arbejdet med mennesker, der lider af en sindssygdom og har et misbrug.

 

Samlet udredning og indsats er velbeskrevet, og der peges på en række løsningsforslag og en samlet indsats, hvor det også understreges, at den samlede indsat skal forholde sig til det paradoks, at mange indsatser både kan være en del af løsningen, men som også kan være en del af problemet.

Besvarelsen indeholder idéer til forbedring, organisering og tværfaglighed.

Besvarelsen er inspirerende, den følger intentionerne med prisopgaven og indeholder vingesus, overblik og perspektiv. Besvarelsen som pdf-fil

 

2. præmie på 25.000 kr.

Anden præmien har bedømmelseskomitéen valgt at give til Mette Bundgaard Nielsen, Charlotte Enemark Rasmussen, Tove Holm Sørensen, Tina Vestergaard og Anita Hjort Rasmussen, Sundhedsplatformen i Silkeborg Kommune.

Besvarelsen indeholder en beskrivelse af Sundhedsplatformens arbejde, den er praktisk orienteret, og beskriver på fornemste vis, hvordan man i praksis kan arbejde med målgruppen. Der er også fokus på målgruppens somatiske problemstillinger.

 

Opgavens besvarelse går på tværs og anviser veje for samarbejdspotentialer mellem alle de instanser, der er involveret i behandlingen, og den viser, hvordan man kan gribe koordineringen an i det daglige arbejde. En brobyggerfunktion er godt beskrevet, opgaven har bredde, den er afprøvet i praksis og er umiddelbart anvendelig.

 

Besvarelsen har jordforbindelse, men også perspektiv. Det er en fint besvaret, engageret og spændende besvarelse, som også har den meget store styrke, at den fungerer, den koster ikke ekstra ressourcer, og så kan den implementeres både i en stor og i en lille kommune. Besvarelsen som pdf-fil

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018