forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Blandt øvrige ansøgninger har følgende fået bevilling i 2010:
 
Beskrivelse af projekt med titlen Lydbyggeren
Projektleder: Eva Kirschner Kontakt: eva@dyspraksi.dk
Institution: Dyspraksiforeningen
Projektår: 2010 - 2014
Bevilling: 150.000 kr.
Udviklingshæmmet og kræftramt
Projektleder: Maria Lincke Jørgensen Kontakt: mlj@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter SUS
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 475.000 kr.
Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng
Projektleder: Peter Simonsen Kontakt: peter.simonsen@regionsyddanmark.dk
Institution: Region Syddanmark
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 650.000 kr.
Etablering af et sammenhængende tilbud om rehabilitering efter hjertetransplantation i Øst Danmark med fokus på højt specialiseret træning på Bispebjerg Hospital
Projektleder: Christian Dall Kontakt: christianhavedall@gmail.com
Institution: Bispebjerg Hospital, Kardiologisk Afdeling, Hjerterehabilit.
Projektår: 2010 - 2011 
Bevilling: 250.000 kr.
Evaluering af Ud af voldens skygge - et ambulant behandlingstilbud til voldsramte kvinder og deres børn i Mødrehjælpens afdelinger i Århus og København
Projektleder: Mads Roke Clausen Kontakt: mrc@moedrehjaelpen.dk
Institution: Mødrehjælpen
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Ny arbejds- og praktikplads i Sy & Design
Projektleder: Margit Ottow Kontakt:
Institution: Huset Venture Sjælland, Sy & Design
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Info-kampagne om Post-polio 
Projektleder: Philip Rendtorff Kontakt: lro@ptu.dk
Institution: PTU
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 100.000 kr.
Når livet er på spil - psykologisk og eksistentiel-religiøs rehabilitering efter livstruende sygdom
Projektleder: Svend Aage Madsen Kontakt: svendaage@madsen.mail.dk
Institution: Videnscenter for patientstøtte, Rigshospitalet Afs. 4272
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 250.000 kr.
Genoprettende samtaler ved seksuelle overgreb 
Projektleder: Helene Jansen Kontakt: helene.jansen@rh.regionh.dk
Institution: Sct. Stefans Rådgivningscenter, Rigshospitalet
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 250.000 kr.
Post polio historier - ramt af polio for anden gang
Projektleder: Niels Frandsen Kontakt: nfp@os.dk
Institution:
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 100.000 kr.
Forbedring af ældre medicinske patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital
Projektleder: Gitte Breum  Kontakt: gbre@glo.regionh.dk
Institution: Glostrup Hospital
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 250.000 kr.
International Familiehøjskole i Houlkær
Projektleder: Lise Reinholdt
Institution: Boligselskabet Viborg
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 250.000 kr. Resumé
Uddannelsesprogram for patientrepræsentanter
Projektleder: Morten Freil
Institution: Danske Patienter
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 200.000 kr.
At begrænse angst og uro med design
Projektleder: Per Lund Sørensen
Kontakt: pels@rn.dk
Institution: Psykiatrien Region Nordjylland
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 250.000 kr.
Parkinsonkoordinatorer i kommunerne
Projektleder: Mette Holst Kontakt: mh@parkinson.dk
Institution: Parkinsonforeningen
Projektår: 2010-2012
Bevilling: 300.000 kr.
Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling
Projektleder: Mai-britt Tingsager
Institution: Hjælpeafsnittet, Fredericia Kommune
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 500.000 kr.
Bevæg og Bevar dig glad - Idræt om dagen for demente og deres pårørende
Projektleder: Margit Thomsen Kontakt: math@varde.dk
Institution: Center for Sundhedsfremme, Varde Kommune
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Dialogtilbud til patienter, som klager - en kvalitativ undersøgelse af patienters
oplevelser af dialogen
Projektleder: Marie Fuglsang Kontakt: marie.fuglsang@regionh.dk
Institution: Enheden for Brugerundersøgelser, Frederiksberg Hospital
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 340.200 kr.
Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering - et pilotstudie af muligheder og barrierer
Projektleder: Inge Storgaard Bonfils Kontakt: fou.spr@phmetropol.dk
Institution: Center for Sammenhængende Forløb, Pleje og Rehabilitering
Projektår: 2011
Bevilling: 200.000 kr.
Platform for brugerindflydelse
Projektleder: Per Holm Kontakt: ph@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter SUS
Projektår: 2011 - 2013
Bevilling: 1.000.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018