forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Indenfor forskningsområdet har følgende fået bevilling i 2010:
 
Hjerterehabilitering i almen praksis. Effekten af fase III rehabiliering hos
patienter behandlet for førstegangs akut myokardieinfarkt
Projektleder: Karen Kjær Larsen Kontakt: kkl@alm.au.dk
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 500.000 kr.
Forskeres adgang til data i industriinitierede lægemiddelforsøg
Projektleder: Peter C. Gøtzsche Kontakt: pcg@cochrane.dk
Institution: Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Socialkognition og neurokognitive dysfunktioner blandt patienter med
kronisk og behandlingsrefraktær depression
Projektleder: Nicolai Ladegaard Kontakt: nicolai.ladegaard@rm.ps.dk
Institution: Psykiatrisk Universitetshospital
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 500.000 kr.
Fra eufoman til narkoman. Stofmisbrug i Danmark 1880 - 1960
Projektleder: Jesper Vaczy Kragh Kontakt: jkvy@sund.ku.dk
Institution: Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2010
Bevilling: 250.000 kr.
Kan variation i længden af sygedagpengeforløb forklares ved variation i udbud af -
og efterspørgsel efter sundhedsydelser
Projektleder: Dorte Gyrd-Hansen Kontakt: dgh@dsi.dk
Institution: Dansk Sundhedsinstitut
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark - et randomiseret, kontrolleret interventionsprojekt
Projektleder: Signe Smith Nielsen Kontakt: ssn@sund.ku.dk
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2010
Bevilling: 200.000 kr.
Optimering af rehabiliteringsindsatsen - en randomiseret undersøgelse af systematisk monitorering og håndtering af patientens symptomer
Projektleder: Niels Kroman Kontakt: kroman@rh.dk
Institution: Rigshospitalet, Brystkirurgisk Klinik
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 300.000 kr.
Forholdet mellem tro og helbred
Projektleder: Dorte Hvidtjørn Kontakt: dh@soci.au.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 300.000 kr.
Effekten af tidlig progressiv styrketræning efter fast-track total knæalloplastik -
et randomiseret kontrolleret studie
Projektleder: Thomas Linding Jakobsen Kontakt: thomas.linding.jakobsen@hvh.regionh.dk
Institution: Hvidovre Hospital
Projektår: 2011 - 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Brug af webbaserede patientindberetninger til vurdering af senfølger efter hoved/halskræft
Projektleder: Christoffer Johansen Kontakt: christof@cancer.dk         
Institution: Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Psykosocial Kræftforskning
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 300.000 kr.
Livet efter Apopleksi. Opfølgning af symptombelastning, funktionsevne,
samfundsdeltagelse og helbredsrelateret livskvalitet
Projektleder: Niels Henrik Højllund Kontakt: nhhjollund@gmail.com
Institution: Regionshospitalet Herning
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 400.000 kr.
Intermediær terapi - Effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi
Projektleder: Morten Vester-Andersen Kontakt: morves01@heh.regionh.dk
Institution: Forskningsenheden, Herlev Hospital
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Medicinforbrug og komorbiditet blandt ældre danske kræftpatienter
Projektleder: Trine Lembrecht Jørgensen Kontakt: trine.joergensen@ouh.regionsyddanmark.dk
Institution: Odense Universitetshospital
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 199.267 kr.
Opfølgning på ældres hospitalsindlæggelser
Projektleder: Annette Erlangsen Kontakt: aer@ncrr.dk
Institution: Aarhus Universitet, Center for Registerforskning
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Lægers brug af rusmidler og medicin
Projektleder: Johanne Korsdal Sørensen Kontakt: johannemorten@gmail.com
Institution: Institut for Folkesundhed
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Cochlear implanterede teenageres sprog, identitet og livskvalitet
Projektleder: Karen Lise Roslyng-Jensen Kontakt: kaliro01@geh.regionh.dk
Institution: Gentofte Hospital
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 300.000 kr.
DEMOII: Effekten af motion hos patienter med depression
Projektleder: Jesper Krogh Kontakt: jk27@bbh.regionh.dk
Institution: Psykiatrisk Center Bispebjerg
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med
vestibulær dysfunktion - et klinisk randomiseret kontrolleret studie
Projektleder: Michael Brandt Kontakt: michbran@rm.dk
Institution: Århus Sygehus
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Effekt af multimodal rehabilitering til blærecancerpatienter
Projektleder: Bente Thoft Kontakt: benjense@rm.dk
Institution: Århus Universitetshospital
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 400.000 kr.
Behandling med nerveaktiverende medicin efter apopleksi
Projektleder: Rune Skovgaard Rasmussen Kontakt: rsr@sund.ku.dk         
Institution: Gentofte Universitetshospital, Apopleksifunktionen, Medicinsk afd.C
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Hvilken (kvalitets) udvikling i almen praksis - En undersøgelse af indikatorbaserede kvalitetsmålingers betydning for kvalitetsopfattelser og prioritering af faglige
hensyn blandt alm.praktisere
Projektleder: Laura Lippert Kontakt: llippert@sund.ku.dk        
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 370.000 kr.
Vi lever længere - men lever vi også bedre? En undersøgelse af helbred og
funktionsevne hos 100-årige, som er født i 1910
Projektleder: Bernard Jeune Kontakt: bjeune@health.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 350.000 kr.
Evaluering af kommunernes rehabiliteringspraksis
Projektleder: Karsten Vrangbæk Kontakt: kvr@akf.dk
Institution: Anvendt Kommunal Forskning
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Ændringer i ældres levevilkår over ti år 1997 - 2007. Bliver behovet for hjælp større eller mindre
Projektleder: Eigil Boll Hansen Kontakt: ebh@akf.dk
Institution: Anvendt Kommunal Forskning
Projektår: 2010
Bevilling: 200.000 kr.
Sygelighed og brug af sundhedsydelser blandt hjemløse
Projektleder: Lars Benjaminsen Kontakt: lab@sfi.dk
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 250.000 kr.
Effekt af familiefokuseret rehabilitering til ambbulante patienter i
hospitalsbaserede hjertesvigtsklinikker
Projektleder: Birte Østergaard Jensen Kontakt: boestergaard@health.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Illness Management and Recovery (IMR). En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af et systematisk program til rehabilitering af mennesker med sindslidelser gennemført som gruppeintervent
Projektleder: Lene Falgaard Eplov Kontakt: lene.falgaard.eplov@regionh.dk
Institution: Psykiatrisk Center Ballerup
Projektår: 2010 - 2013
Bevilling: 350.000 kr.
Støtte til demente plejecenterbeboeres autonomi
Projektleder: Jens Kofod
Kontakt: jko@sfi.dk
Institution: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Påvirkes prognosen efter hjertesygdom af dårlig søvnkvalitet
Projektleder: Naja Hulvej Rod Kontakt: nahuro@sund.ku.dk
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Betaling for kvalitet - effekter af styring med økonomiske incitamenter til
målopfyldelse på kontaktpersonordningen på hospitalsområdet
Projektleder: Søren Rud Kristensen Kontakt: srkr@sam.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2010 - 2011
Bevilling: 53.600 kr.
Kroniske sygdomme.
Skal forebyggelsen være strukturel, individorienteret eller en kombination?
Projektleder: Torben Jørgensen Kontakt: se pressemeddelse
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projektår:
Bevilling: 25.000.000
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018