forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  Presse august 2015
september 2013
Presse august 2013
Presse, december 2012
rehab pris 2012
rehab pris 2011
prisopgave 2011
rehab pris 2010
prisopgave 2010
prisopgave 2009
prisopgave 2008
arkiv
   25 mio. kr. til FCFS
   Børnefedme
   stresskonference
   demenskonference
   seksuelt misbrug
 
Prisopgave om rehabiliteringsforløb 2009
 

Helsefonden har ønsket at sætte fokus på de udfordringer, der knytter sig til rehabilitering og rehabiliteringsforløb og udskrev derfor i maj 2009 en prisopgave, der skulle komme med bud på:

 

det optimale sammenhængende rehabiliteringsforløb

- hvem, hvad og hvor?

- og hvorledes implementeres det i praksis?

 

Fonden modtog i alt 24 besvarelser. Besvarelserne blev bedømt anonymt af en komité bestående af studieleder og lektor ved SDU Hans Lund, sundhedscenterchef Birgitte Gade Koefoed (Sundhedscenter Nørrebro), afdelingschef Peter Simonsen (Region Syddanmark), formand for Helsefonden Jørgen Pontoppidan og næstformand Lone Møller (Helsefonden). Komiteen har i sine indstillinger lagt vægt på, at besvarelserne forholdt sig til en række af opslagets aspekter, at de repræsenterer originalitet og at de vil være anvendelige for andre.

 

Præmierede

1. præmien på 50.000 kr. gives til ledende neuropsykolog Hysse Birgitte Forchhammer for opgaven Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter.

 
2. præmien på 25.000 kr. tildeles en tværsektoriel gruppe bestående af Camille Larsson, Birgitte Ebbe Mathiesen, Tove Lehrmann og Bente Falk fra Region Syddanmark, Hanne Kaae Kristensen fra Odense Universitetshospital samt Asger Kudahl og Jan Jensen fra Odense Kommune for opgaven Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng for patienter med senhjerneskade - koordination, kommunikation og kontinuitet på tværs.

 

Besvarelserne kan downloades som pdf-filer: 1. præmie     2. præmie

 

1. præmien

Hysse Birgitte Forchhammer har i opgaven Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter bidraget med en række indsigtsfulde, realiserbare og relevante perspektiver og tanker om kompleksiteten i rehabiliteringsforløb. Selvom besvarelsen tager udgangspunkt i rehabilitering af en borger med apopleksi indeholder den samtidig en høj grad af generaliserbarhed. Mange af overvejelserne vil således også kunne anvendes på andre forløb. Forchhammer fremhæver patienter og borgere med skjulte eller komplekse rehabiliteringsbehov, og påpeger meget præcist en række problemer i det sammenhængende forløb. Som forslag til forbedring foreslås bedre koordinering og organisering kombineret med øget uddannelse og etablering af netværk og udviklingsprojekter.

 

2. præmien

Camille Larssons gruppe har i besvarelsen Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng for patienter med senhjerneskade rettet fokus mod tværsektorielle problemer og bidraget med en praktisk drejebog for udvikling af rehabiliteringsplaner. Gruppen argumenterer for, hvorledes udarbejdelsen af rehabiliteringsplaner kan sikre sammenhæng for personer med et erkendt rehabiliteringsbehov allerede på sygehuset i form af kontinuitet, kommunikation og koordination i et rehabiliteringsforløb. Drejebogen er udarbejdet med fokus på patienter med erhvervet hjerneskade, men vil ligeledes med mindre justeringer kunne anvendes til andre grupper. Drejebogen betoner endvidere vigtigheden af et fælles sprog i form af WHO's klassifikation af funktionsevne (ICF) og kommer med konkrete forslag til, hvorledes den elektroniske kommunikation mellem sektorer og aktører kan understøttes.

 

Fremtidige udfordringer

Et prisopgavespørgsmål, der efterspørger såvel ideelle som praktisk gennemførlige aspekter af et rehabiliteringsforløb er en svær opgave. De mange besvarelser vidner om en stor interesse for emnet, og bekræfter, hvor vigtigt det er at diskutere vanskelighederne med at skabe sammenhængende forløb. De 24 forskelligartede besvarelser af prisopgaven har alle bidraget med perspektiver og indspil, og de bekræfter, at der er tale om et felt med store udfordringer, der fortsat kan arbejdes meget mere med.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018