forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Blandt øvrige ansøgninger har følgende fået bevilling i 2009:
 
Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.
Evaluering af projekt udgående akutafdeling i Kolding Kommune
Projektleder: Pia Kürstein Kjellberg Kontakt: pk@dsi.dk
Institution: Dansk Sundhedsinstitut
Projektår: 2009 - 2010 
Bevilling: 100.000 kr.
Tidlig indsats i forhold til små børn født af unge mødre
Projektleder: Lissi B. Håkansson Kontakt: lbkan@lolland.dk
Institution: Lolland Kommune
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 620.721 kr.
På vej til et bedre liv
Projektleder: Kirsten Dencker Kontakt: kirsten.dencker@silkeborg
Institution: Silkeborg Kommune
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 40.000 kr.
Undervisnings- og vejledningsmateriale om børn som har søskende
med handicap eller psykisk-fysisk sygdom
Projektleder: Bjarne Møller
Kontakt: bm@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 457.000 kr.
Udbygning af netværk og fagligt forum for rehabilitering i Danmark
Projektleder: Jan Sau Johansen Kontakt: jan.johansen@stab.rm.dk
Institution: Rehabiliteringsforum Danmark
Projektår: 2009 - 2011 
Bevilling: 517.400 kr.
Interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering - en koordineret indsats til fremme af etniske minoriteters sundhedstilstand, egenomsorg og trivsel
Projektleder: Inge Wittrup
Institution: Center for Folkesundhed, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Dobbeltdiagnosebehandling i psykiatrisk afdeling
Projektleder: Lars Merinder Kontakt: larsmeri@rm.dk
Institution: Århus Universitetshospital, Team for Misbrugspsykiatri
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 200.000 kr.
Naturen som træningsrum for kræftpatienter
Projektleder: Jette Vibe-Petersen
Institution: Sundhedscenter for Kræftramte
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 450.000 kr.
Kim - Samtalegrupper for psykisk syge unge
Projektleder: Kirsten Viese Madsen
Institution: Samtalegrupper for Unge
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 50.000 kr.
Psykolohjælp til voldsramte kvinder
Projektleder: Vibe Klarup Voetmann
Institution: Kvindecenterfonden Dannerhuset
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Mere liv i hverdagen - fase 3
Projektleder: Knud Ramian Kontakt: knud.ramian@stab.rm.dk
Institution: Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt
Projektår: 2009 - 2010 
Bevilling: 200.000 kr.
Undersøgelse af virkningerne af forskellige stammebehandlingsmetoder
Projektleder: Klaus Nielsen
Kontakt: fsd@fsd.dk
Institution: Foreningen for Stammere i Danmark
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Børn med cerebral parese - udvikling af ICF-CY redskab til anvendelse i habilitering
Projektleder: Claus Vinther Nielsen
Institution: MarselisborgCentret, Projekt- og Udviklingsafd.
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Det gode rehabiliteringsforløb - virker det? En evaluering af Brønderslev Kommunes rehabilitering til borgere med KOL og type 2 diabetes 
Projektleder: Inge Tengnagel
Institution: Sundhedsområdet, Brønderslev Kommunes Sundhedsafd
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 300.000 kr.
Telerehabilitering
Projektleder: Tonny Jæger Pedersen
Institution: OUH Svendborg Sygehus, Rehabiliteringsafdelingen
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Sammenhængende og koordinerede forløb - Større kvalitet i rehabiliterings-
indsatsen og en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer
Projektleder: Agnete Selvejer Kontakt: agse@hillerod.dk
Institution: VIFO, Hillerød Kommune
Projektår: 2010 - 2012
Bevilling: 200.000 kr.
Betydningen af netværksgrupper blandt mennesker med hørehandicap
Projektleder: Joan Klindt Johansen Kontakt: jkj@hoereforeningen.dk
Institution: Høreforeningen
Projektår: 2009
Bevilling: 100.000 kr.
Randomiseret kontrolleret undersøgelse: Tre behandlinger for komorbiditet ved stofmisbrug
Projektleder: Mads Uffe Pedersen Kontakt: mup@crf.au.dk
Institution: Center for Rusmiddelforskning
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 500.000 kr.
Udvikling og afprøvning af en musikterapeutisk vurderingsprofil til brug i rehabilitering
af børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
Projektleder: Ingrid Irgens-Møller
Institution: Børn og Unge Centret, Rehabilitering
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 100.000 kr.
Etablering af privatinitieret botilbud for 12 - 16 unge med multiple handicap
Projektleder: Pia Rønhøj
Kontakt: pia@ronhoj.dk
Institution: Foreningen til Realisering af Kollektivet
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 100.000 kr.
Lærende evaluering af ICF-projektet
Projektleder: Trine Tangsgaard Kontakt: tt@ibos.dk
Institution: Instituttet for Blinde og Svagsynede
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Børn i familier med alkoholproblemer
Projektleder: Finn Kenneth Hansen
Institution: CASA
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 400.000 kr.
Mikrojob
Projektleder: Rasmus Aagaard Kontakt: aag@damagervej.dk
Institution: Aktivitetscentret Høskoven
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 400.000 kr.
Screening af stof- og alkoholafhængige for psykiske lidelser
Projektleder: Steen Guldager
Institution: Fredericia Kommunes Misbrugscenter
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 442.644 kr.
Unge & Sorg
Projektleder: Preben Engelbrekt, centerleder Kontakt: pe@ungeogsorg.dk
Institution: Unge & Sorg
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 1.500.000 kr.
Tidlig identifikation af Usher syndrom hos børn i Danmark
Projektleder: Lisbeth Tranebjærg
Institution: Bispebjerg Hospital
Projektår: 2009
Bevilling: 75.000 kr.
Udvikling af koncept for en socialøkonomisk virksomhed
Projektleder: Per Holm
Kontakt: ph@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter SUS
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 282.450 kr.
Effekten af bedside-supervision til sundhedsprofessionelle udført af klinisk diætist
ved implementering af ernæringsscreening og individuel ernæringsterapi hos indlagte geriatriske patienter
Projektleder: Merete Gregersen
Institution: Århus Universitetshospital
Projektår: 2010
Bevilling: 100.000 kr.
Allehånde Køkken
Projektleder: Simon Sheard
Institution: Allehånde Køkken
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 900.000 kr.
Copenhagen Child Anxiety Project - CCAP
Projektleder: Barbara Hoff Esbjørn
Institution: Københavns Universitet
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 600.000 kr.
Tænketank til kritisk nytænkning af botilbud til borgere med handicap
Projektleder: Ane Esbensen
Kontakt: ae@clh.dk
Institution: Center for Ligebehandling af Handicapped
Projektår: 2010 
Bevilling: 250.000 kr.
Udvikling, etablering og evaluering af et behandlingstilbud til unge, der har mistet en forælder som havde et alkoholmisbrug
Projektleder: Preben Engelbrekt, centerleder
Institution: Unge & Sorg
Projektår: 2010
Bevilling: 700.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018