forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Indenfor forskningsområdet har følgende fået bevilling i 2009:
 
Intentional weight loss among initially healthy men and women
Projektleder:
Mette Kildevæld Simonsen
Kontakt: mks@ipm.regionh.dk
Institution: Institut for Sygdomsforebyggelse
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 250.000 kr.
Tidlig opsporing og rehabilitering af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Bestemmelse af inflammationsgraden ved mild Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Projektleder: Vibeke Gottlieb Kontakt: gottlieb@dadlnet.dk
Institution: Lungemedicinsk Forskningsenhed
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Antibiotika brug under graviditeten og risikoen for medfødte misdannelser
Projektleder: Anders Peter Hviid
Kontakt: aii@ssi.dk  
Institution: Statens Serum Institut, Afd. for Epidemiologisk Forskning
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 300.000 kr.
Forbedrer dosisindividualisering ved hjælp af genoptypning den medikamentelle antipsykotiske behandling?
Projektleder: Gesche Jürgens
Institution: Klinisk Farmakologisk Afdeling
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Tal i Sundhed
Projektleder: Charlotte Jacobsen
Kontakt: cbj@dsi.dk
Institution: Dansk Sundhedsinstitut
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 250.000 kr.
Personlighedsprofil og psykologisk behandling af patienter med kronisk posttraumatisk hovedpine
Projektleder: Dorte Kjeldgaard Nielsen
Institution: Glostrup Hospital, Dansk Hovedpinecenter, afd. N.
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Methods for Improving Compliance with Medicine Intake
Projektleder: Philipp Harbig 
Institution: Århus Universitetshospital, Geriatrisk afd. G
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Pårørendes medinddragelse under ældres accelererende operationsforløb ved total hofte- og knæalloplastik. Et deskriptivt og eksplorativt studie af accelererede forløb
Projektleder: Connie Berthelsen Kontakt: conber03@geh.regionh.dk
Institution: Gentofte Hospital, Planlagt Kirurgi Afdeling Z
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 300.000 kr.
Måling af evnen til at udføre dagligdags aktiviteter hos personer med kroniske muskuloskelettale lidelser
Projektleder: Eva Ejlersen Wæhrens
Institution: Frederiksberg Hospital
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Projekt Optur - En skolebaseret intervention til fremme af psykisk sundhed blandt unge
Projektleder: Bjørn Holstein
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 300.000 kr.
Vurdering af Expressive Writing som interventionsmetode til kvinder i rehabilitringsperioden efter endt behandling for brystkræft
Projektleder: Bobby Zachariae
Institution:
Psykoonkologisk Forskningsenhed, Aarhus Sygehus
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Arkitekturens evne til at fremme fysisk aktivitet hos de idrætssvage grupper af børn
Projektleder: René Kural
Institution: Center for Idræt og Arkitektur
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 100.000 kr.
Risiko for selvmord i forbindelse med diagnosticering af alvorlig fysisk sygdom
Projektleder: Ping Qin
Kontakt: pq@ncrr.dk
Institution: Aarhus Universitet, Center for Registerforskning
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 500.000 kr.
KOL patienters forbrug af sociale- og sundhedsydelser
Projektleder: Martin Bach Jensen
Institution: Nordkap
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 150.000 kr.
Proaktiv sygeplejerskeindsats til personer med type 2-diabetes i almen praksis.
Et randomiseret interventionsstudie
Projektleder: Lise Juul
Institution: Aarhus Universitet, Afdeling for Almen Medicin
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Etniske forskelle i børns sundhed i Danmark
Projektleder: Grete Skøtt Pedersen
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Eksisterer der relativ resourcemangel i Danmark - En analyse på lokalniveau af helbredsulighed
Projektleder: Kim Bloomfield
Kontakt: kbl@health.sdu.dk               
Institution: Inst. for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenh. for Sundhedsfremme
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 300.000 kr.
Fysisk Aktivitet gennem Barndommen og Arteriosklerose og Endotel-dysfunktion
i Tidlig Voksenalder
Projektleder: Anders Grøntved
Institution: Institut for Idræt og Biomekanik
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Self-management (SM) af kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD)
Projektleder: Palle Bager
Institution: Aarhus Sygehus, Medicinsk Hepato-gastroenterologisk V
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Livsstilsfaktorer og atopisk sygdom
Projektleder: Lone Graff Stensballe
Kontakt: lgn@assi.dk
Institution: Gentofte Hospital, Dansk Børneastma Center
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 350.000 kr.
Kvindernes og de sundhedsprofessionelles oplevelse af behandlingsvalget og det akutte forløb af tidlig ufrivillig abort
Projektleder: Mette Linnet Olesen
Institution: Rigshospitalet, Gynækologisk afd. 5032/AMA
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 150.000 kr.
Træning af patienter med hofteatrose - effekt af styrketræning og konditionstræning
Projektleder: Nina Beyer Kontakt: nb01@bbh.regionh.dk
Institution: Fysioterapien & Inst. for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Projektår: 2009 - 2012 
Bevilling: 400.000 kr.
Effekt af kompenserende strategier rettet mod kongitive deficits ved skizofreni
Projektleder: Jens Peter Hansen
Institution: Psykiatrien i Region Syddanmark, Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 450.000 kr.
Sociale og miljømæssige faktorers betydning for risikoen for fedme ved 20-årsalderen
Projektleder: Sjurdur F. Olsen
Kontakt: sfo@ssi.dk      
Institution: Statens Serum Institut, Center for Epidemiologisk Forskning
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 350.000 kr.
Fysisk træning til patienter med knæartrose, hvilken type træning til hvilke patienter? -
en metaregressionsanalyse
Projektleder: Carsten Juhl
Institution: Gentofte Hospital, Fysioterapien, medicinsk afd. C
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter
udsat for akut whiplash traume
Projektleder: Per Fink
Kontakt: perklafi@rm.dk          
Institution: Århus Universitetshospital, Forskningsenheden Funktionelle Lidelser
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 450.000 kr.
Effekten af Opfølgende Hjemmebesøg med Ernæring, på svage ældre patienters funktionsevne, velbefindende og genindlæggelseshyppighed 
Projektleder: Anne Marie Beck
Institution: DTU Fødevareinstituttet, Afdelingen for ernæring
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 300.000 kr.
Psykosociale faktorer og Parkinsons sygdom - forekomst, prognose og mulige helbredskonsekvenser for de pårørende
Projektleder: Naja Hulvej Rod
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 350.000 kr.
Redskab i rehabilitering. Måling af arbejdsevne
Projektleder: Finn Diderichsen
Institution: Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Socialmedicin
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 400.000 kr.
Graviditet og fødsel - glæde og bekymring?
Projektleder: Ann Tabor Kontakt: ann.tabor@rh.regionh.dk
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 350.000 kr.
Børnevaccinationer i Danmark. Determinanter og uspecifikke effekter på sygelighed
Projektleder: Henrik Ravn Kontakt: hjn@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut, Sektor for Epidemiologi
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Betydningen af socioøkonomisk position for medikamentel forebyggelse af iskæmisk hjertekarsygdom
Projektleder: Helle Wallach Kildemoes
Institution: Statens Institut for Folkesundhed
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 500.000 kr.
Hvad er mekanismerne bag social ulighed i hovedpine og mavesmerter hos skolebørn?
Projektleder: Bjørn E. Holstein
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2009 - 2010
Bevilling: 235.000 kr.
Rehabilitering til yngre personer efter indsættelse af kunstig hofteled
Projektleder: Inger Mechlenburg
Institution: Århus Sygehus, Ortopædkirurgisk afd. E
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 300.000 kr.
Kvinder og Hjertekarsygdom - Et antropologisk studie af kvinders risikoforståelser og risikohåndteringer i forbindelse med forhøjet risiko for hjertekarsygdom
Projektleder: Anne Gram Junge
Kontakt: agj@alm.au.dk
Institution: Institut for Folkesundhed, Afd. for Almen Medicin
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Medikalisering og risikotænkning. En antropologisk analyse af det prænatale undersøgelsesfelt
Projektleder: Barbara Ann Barrett
Institution: Afd. for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Træthed efter apopleksi - udvikling og afprøvning af et program med henblik på at
reducere og mestre træthed
Projektleder: Birgitte Blicher Pedersen
Kontakt: birgipde@rm.dk       
Institution: Århus Universitetshospital, Neurologisk afdeling F, Apopleksiafs.F2
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 250.000 kr.
Langsigtet betydning af akut, kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling.
Patienters og pårørendes perspektiv
Projektleder: Anne Sophie Ågård
Institution: Århus Universitetshospital, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 300.000 kr.
God information til ældre kræftpatienter
Projektleder: Mimi Mehlsen Kontakt: mimim@as.aaa.dk
Institution: Psykoonkologisk Forskningsenhed
Projektår: 2009 - 2012 
Bevilling: 300.000 kr.
Social ulighed i medicinsk behandling af forhøjet blodtryk i almen praksis.
Behandlingsvalg og compliance
Projektleder: Dorte Gilså Hansen
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Projektår: 2009 - 2012
Bevilling: 400.000 kr.
Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering
Projektleder: Jens Søndergaard
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2009 - 2011
Bevilling: 250.000 kr.
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018