forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Blandt øvrige ansøgninger har følgende fået bevilling i 2008:
 
Projekt 3A - Aktivitet og Ansvar for Alle. Et samarbejdsprojekt mellem DGI Nordjylland, Aalborg Universitet og Aalborg Kommune
Projektleder: Morten Ubbesen Kontakt: mu-kultur@aalborg.dk
Institution: Aalborg Kommunes Skole- Kulturforvaltning
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 1.000.000 kr.
Indvandrermedicinsk tværfaglig kompetenceenhed på Odense Universitetshospital
Projektleder: Morten Sodemann Kontakt: msodemann@health.sdu.dk
Institution: Odense Universitetshospital, Infektionsmedicin
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 200.000 kr.
Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel
Projektleder: Lisbeth Lenchler-Hübertz Kontakt: lisbeth@babuska.nu
Institution: Babuska
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 231.500 kr.
Mere liv i gamles hverdag. De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre
Projektleder: Knud Ramian
Institution: Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 550.000 kr.
Bedre vilkår for børn i familier med kræft. Forsøg med 3-leddet patientundervisning
Projektleder: Bo Snedker Boman Kontakt: rsbsbo@ra.dk
Institution: Onkologisk/Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus
Projektår: 2008
Bevilling: 70.000 kr.
Kathrine Petersen. Ombygning af bevaringsværdigt skib, der skal benyttes til sejlads med handicappede og deres hjælpere
Projektleder: Jørgen Basballe
Institution: Selvejende Institution Kathrine Petersen
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 350.000 kr.
Udvikling og dannelse af et værksted til design, fremstilling af tøj og personlige hjælpemidler, til mennesker med handicap, sygdom og ældre
Projektleder: Margit Ottow Kontakt: ottow16@webspeed.dk
Institution: Huset Venture Sjælland
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 600.000 kr.
Nye veje for unge døve, døvblinde og hørehæmmede i Danmark. Etablering af et storkøkken i det centrale København til uddannelse indenfor restaurationsbranchen
Projektleder: Henrik Sivgaard
Institution: Storkøbenhavns Tegnsprogsforening
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 600.000 kr.
Projekt Piger og Døgn. Forundersøgelse/research indenfor døgninstitutionsområdet
Projektleder: Peter Jensen Kontakt: peter@spuk.dk
Institution: SPUK ApS
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 150.000 kr.
Videncentret Unge & Sorg
Projektleder: Preben Engelbrekt, centerleder Kontakt: pe@ungeogsorg.dk
Institution: Unge & Sorg
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 500.000 kr.
Dobbeltdiagnose - Fredericia Misbrugscenter
Projektleder: Steen Guldager Kontakt: sosg@fredericiakom.dk
Institution: Fredericia Kommunes Misbrugscenter
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 500.000 kr.
Unge & Sorg
Projektleder: Preben Engelbrekt, centerleder Kontakt: pe@ungeogsorg.dk
Institution: Unge & Sorg
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 1.000.000 kr.
Pige-Zone
Projektleder: Katrine Ørvad Jensen Kontakt: koj@jammerbugt.dk
Institution: Jammerbugt Ungdomsskole
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 112.880 kr.
Trylledrikken
Projektleder: Erik Dissing, centerleder Kontakt: erik.dissing@matcen.dk
Institution: Materialecentret
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 246.000 kr.
Monitorering af medicineringsfejl
Projektleder: Marianne Lisby Kontakt: lisby@as.aaa.dk
Institution: Århus Sygehus
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 321.831 kr.
Den praktiserende læge som tovholder for kræftpatienten i samspil med sygehusafdelingen.
Projektleder: Ann Dorrit Guassora
Institution: Forskningsenheden for almen praksis
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.000 kr.
Etisk konsultation for pårørende og personale på Neonatalklinikken. 
Projektleder: Jeanette Knox Kontakt: knox101@vip.cybercity.dk
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 16.800 kr.
Mikrojob
Projektleder: Rasmus Aagaard Kontakt: aag@damagervej.dk
Institution: Aktivitetscenteret v/Hørskoven
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 450.000 kr.
Unge med fedme
Projektleder: Helle N. Grønbæk Kontakt: helle@hotmail.com
Institution: Juliane Marie Centret
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 900.000 kr.
Sundhed blandt skoleeleverne i Randers Kommune.
Projektleder: Jonna Bohlbro Kontakt: rikke.selde@randers.dk
Institution: Sundhedsplejen Randers
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 200.000 kr.
Langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation
Projektleder: Jens Petersen Kontakt: jp@fus.dk
Institution: Friijsenborg Efterskole
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 165.000 kr.
Copenhagen Child Anxiety Project - CCAP
Projektleder: Barbara Hoff Esbjørn Kontakt: barbara.hoff@psy.ku.dk
Institution: Københavns Universitet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.000 kr.
Ud på arbejde - ind i samfundet - løsningsfokus, dobbelt-
sprog og participatorisk tilgang som metode i beskæftigelses-
og sundhedsfremmende integrationsarbejde
Projektleder: Johannes Bertelsen Kontakt: bertelsen@settlementet.dk
Institution: Kristeligt Studenter-Settlement
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 475.000 kr.
COP - Cannabis og psykose. Klinisk forsøg med henholdsvis
individuel- og gruppebehandling af unge med cannabismisbrug og psykose
Projektleder: Merete Nordentoft Kontakt: mn@dadlnet.dk
Institution: Bispebjerg Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 486.509 kr.
Kan et tilbud om tilrettelagte samtaler mellem voldsramte
kvinder og voldsudøvende mænd være relevant som led i
kvindernes rehabilitering? 
Projektleder: Karin Sten Madsen Kontakt: ksmadsen@mail.tele.dk
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 200.000 kr.
Forprojekt til Rådslagningsenhed
Projektleder: Per Holm Kontakt: ph@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter SUS
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 196.000 kr.
Fra indsat til udsat?
Projektleder: Per Holm  Kontakt: ph@sus.dk
Institution: Socialt Udviklingscenter SUS
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 299.650 kr.
Længst muligt i egen tilværelse eller.....
Projektleder: Knud Erik Jensen Kontakt: udvikling@jensen.mail.dk
Institution:
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 707.500 kr.
Studiekammeret
Projektleder: Mette Hedegård Jørgensen 
Institution: Dalgas Skolen
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 97.000 kr.
Traumer og resiliens 
Projektleder: Mette Blauenfeldt  Kontakt: mette.blauenfeldt@drc.dk
Institution: Dansk Flygtningehjælp
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 250.000 kr.
Projekt Kim 
Projektleder: Kirsten Viese Madsen 
Institution: Samtalegrupper for Unge 
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 139.000 kr.
Forumteater som pædagoisk metode i socialpsykiatrien 
Projektleder: Tinne Svane 
Institution: Center for Specialundervisning for Voksne, CSV Århus 
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 125.000 kr.
Supervision af plejepersonale indenfor psykiatrien 
Projektleder: Henrik Gonge 
Institution: Psykiatrisk Hospital, Århus 
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 400.000 kr.
Små ændringer holder længst
Projektleder: Birthe Juul Kontakt: info@lilleskoleforvoksne.dk
Institution: Lille Skole for Voksne
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 50.000 kr.
Piger og Døgn
Projektleder: Peter Jensen Kontakt: peter@spuk.dk
Institution: SPUK ApS
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 2.404.300 kr.
Tværfaglig og tværsektoriel faldforebyggende indsats hos ældre
hjemmeboende faldtruede borgere - et samarbejdsprojekt
Projektleder: Marianne Kirchhoff Kontakt: kirchhoff@frh.regionh.dk
Institution: Rehabiliterende Afdeling H, Frederiksberg Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.000 kr.
Livsdygtighed hos patienter med fremskreden kræft
Projektleder: Bente Appel Esbensen Kontakt: bae@hih.regionh.dk
Institution: Forskningsenheden, Hillerød Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 175.000 kr.
Køn, kammeratskab, kærlighed, seksualitet og krænkelser
Udvikling og færdiggørelse af et træningsprogram for piger på 13 - 17 år
Projektleder: Lena Bach Dalgaard Kontakt: lena.bach@stofanet.dk
Institution: SSP - Socialforvaltningen
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 374.684 kr.
Hash - ud af tågen
Projektleder: Rikke Posborg Kontakt: rikkeposborg@settlementet.dk
Institution: Kristeligt Studenter Settlement
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 100.000 kr.
Oplysningskampagne for familier med alkoholproblemer
Projektleder: Allan Jonas Kontakt: ajo@hope.dk
Institution: De Frivilliges Netværk mod Misbrug
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 200.000 kr.
Tag hjertet med i det sociale arbejde - 4 små film
Projektleder: Lars Rahbek Kontakt: lr@kfumsoc.dk
Institution: KFUM's Sociale Arbejde
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 180.975 kr.
Er jeg ordblind? Jamen, jeg kan da godt se ordene!
Udvikling af oplysningsmateriale til børn, der er diagnosticeret ordblinde
Projektleder: Liselotte Kulpa Kontakt: liselotte@nyt-mod.dk
Institution: Nyt Mod
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 90.000 kr.
Projekt Limboland - et film- uddannelses- og integrationsprojekt
Projektleder: Carsten Holst Kontakt: carsten.holst@filmbyen.com
Institution: Zentropa Entertainments26 ApS
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 500.000 kr.
Patient- og borgerrettet DVD om Sundhedscenter Nørrebro
Projektleder: Eva Borg Kontakt: kl42@suf.kk.dk
Institution: Sundhedscenter Nørrebro
Projektår: 2008
Bevilling: 150.000 kr.
Håndbog for forældre til børn med epilepsi
Projektleder: Bente With Kontakt: vbwith@vestamt.dk
Institution: Specialrådgivning om Epilepsi
Projektår: 2008
Bevilling: 210.000 kr.
HandyFilm - en holdningsbearbejdende film for børn og unge
Projektleder: Morten Kurth Kontakt: mok@vfb.dk
Institution: Videnscenter for Bevægelseshandicap
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 72.300 kr.
En værdig død
Projektleder: Sten Rehder Kontakt: sten@vikingmedia.dk
Institution: Vikingmedia
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 200.000 kr.
Hverdagspoesi for børn. Sange, der forbereder børn med kommunika-
tionshandicap på hverdagssituationer
Projektleder: Kamilla Hygum Jakobsen Kontakt: kamillahygum@hotmail.com
Institution:
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 40.000 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018