forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  forskning 2018
   resumé forskning 2018
øvrige 2018
   resumé øvrige 2018
øvrige 2017
   resumé øvrige 2017
forskning 2017
   resumé forskning 2017
forskning 2016
øvrige 2016
forskning 2015
øvrige 2015
forskning 2014
øvrige 2014
forskning 2013
øvrige 2013
forskning 2012
øvrige 2012
forskning 2011
øvrige 2011
forskning 2010
øvrige 2010
forskning 2009
øvrige 2009
forskning 2008
øvrige 2008
fondens initiativer
 
Indenfor forskningsområdet har følgende fået bevilling i 2008:
 
Tvillinger og enkeltfødte i Danmark i det 20. århundrede: Fertilitet og morbiditet
Projektleder: Inge Petersen Kontakt: ipetersen@health.sdu.dk 
Institution: Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 350.000 kr.
Arkitekturens evne til at fremme fysisk aktivitet hos de idrætssvage grupper af børn
Projektleder: René Kural Kontakt: rene.kural@karch.dk
Institution: Center for Idræt og Arkitektur
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 100.000 kr.
Sundhedsfremme i multietniske og socialt belastede boligkvarterer 
Projektleder: Christiane Stock
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 250.000 kr.
Sociale, helbredsmæssige og livsstilsrelaterede faktorer af betydning for et godt seksualliv blandt voksne danskere
Projektleder: Morten Frisch Kontakt: mfr@ssi.dk
Institution: Statens Serum Institut
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 325.000 kr.
Betydningen af et ambulant sygeplejeprogram for håndtering af livet med implanterbar cardioverter defibrillator (ICD)
Projektleder: Selina Kikkenborg Berg Kontakt: selina@rh.dk
Institution: Rigshospitalet
Projektår: 2008 - 2013
Bevilling: 250.000 kr.
Hiv og depression
Projektleder: Lotte Ørneborg Rodkjær Kontakt: rol@sks.aaa.dk
Institution: Skejby Sygehus, Infektionsmedicinsk afd. Q
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 700.000 kr.
Psykosociale konsekvenser ved falsk positiv mammografi-screening i løbet af
18 måneder efter screening
Projektleder: John Brodersen Kontakt: j.brodersen@gpmed.ku.dk
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 250.000 kr.
Den sociale og kulturelle konstruktion af stress og stresshåndtering i Danmark
Projektleder: Mette Bech Risør Kontakt: mbis@as.aaa.dk
Institution: Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser
Projektår: 2009 - 2010 
Bevilling: 475.000 kr.
Pålideligheden af resultater fra forsøg med lægemidler
Projektleder: Peter C. Gøtzsche Kontakt: pcg@cochrane.dk
Institution: Det Nordiske Cochrane Center
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 600.000 kr.
Måling af evnen til at udføre dagligdags aktiviteter hos personer med
kroniske muskuloskeletale lidelser
Projektleder: Eva Ejlersen Wæhrens Kontakt: eva.wahrens@frh.regionh.dk
Institution: Frederiksberg Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 250.000 kr.
Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb
blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft
Projektleder: Maria Karen Kristiansen Kontakt: m.kristiansen@pubhealth.ku.dk
Institution: Københavns Universitet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.000 kr.
Diabetes og hjerte-kar-sygdom blandt tyrkere, pakistanere og eks-
jugoslavere i Danmark. Et registerstudie med fokus på sociale faktorer
Projektleder: Nana Folmann Kontakt: nabf@glo.regionh.dk
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 100.000 kr.
1 og 5 års opfølgning på gruppebehandling af kvinder med senfølger efter incest i
barndommen. En randomiseret undersøgelse af systemisk og analytisk gruppeterapi
Projektleder: Marianne Lau, overlæge Kontakt: marlau01@psv1.regionh.dk
Institution: Amtssygehuset i Gentofte, Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 350.000 kr.
Patientklager over manglende omhu og samvittighedsfuldhed i almen praksis
Projektleder: Søren Birkeland Kontakt: sbirkeland@health.sdu.dk
Institution: Institut for Sundhedstjenesteforskning
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 350.000 kr.
Hvordan går det de adopterede børn i Danmark?
Projektleder: Mogens Nygaard Christoffersen Kontakt: mc@sfi.dk
Institution: Socialforskningsinstituttet
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 350.000 kr.
Frivillige syge- og sundhedsforsikringer i Danmark.
Projektleder: Kjeld Møller Pedersen Kontakt: kmp@sam.sdu.dk
Institution: Institut for Sundhedstjenesteforskning
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 350.000 kr.
Skrøbelige ældre menneskers forhold til sundhedsfremme. En sundhedspædagogisk undersøgelse af de tværsektorielle vilkår for faldforebyggelse
Projektleder: Lotte Evron Kontakt: lotte.evron@frh.regionh.dk
Institution: Frederiksberg Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 275.000 kr.
Effekten af en mangeårig indsats med forbedret og forøget idræt i skolen på
udviklingen af overvægt hos 13 - 14 årige børn
Projektleder: Lars Bo Andersen Kontakt: lboandersen@health.sdu.dk
Institution: Syddansk Universitet
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 400.000 kr.
Tidlige tegn på skizofreniudvikling hos børn og unge - et kvalitativt studium
Projektleder: Anne Dorte Stenstrøm Kontakt: anne-79@stribnet.dk
Institution: Kolding Sygehus
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 100.000 kr.
Almen praksis rolle som tovholder for børns brug af sundhedsvæsenet
Projektleder: Kim Rose Olsen Kontakt: kro@dsi.dk
Institution: Dansk Sundhedsinstitut
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.000 kr.
Effekt af fysisk aktivitet målt ved anvendelse af pedometer, samt af
diæt-intervention hos overvægtige gravide med BMI>30 kg 
Projektleder: Kristina Renault Kontakt: krta@dadlnet.dk
Institution: Hvidovre Hospital
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 300.000 kr.
Helbredsrelateret livskvalitet hos ældre kvinder
Projektleder: Yrsa Andersen Hundrup Kontakt: yrsand01@glo.regionh.dk
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 350.000 kr.
Betydningen af social ulighed ved behandling af patienter med kolorektal cancer
Projektleder: Birgitte Lidegaard Frederiksen Kontakt: birfre02@glo.regionh.dk
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 350.000 kr.
Aldring og behovet for sundhedsydelser til ældre indvandrere og etniske danskere
Projektleder: Christophe Kolodziejczyk Kontakt: tbb@akf.dk
Institution: AKF, Anvendt Kommunalforskning
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 350.000 kr.
Når evidensen møder modstand
Projektleder: Lone Friis Thing Kontakt: lfthing@ifi.ku.dk
Institution: Institut for Idræt, Københavns Universitet
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 525.000 kr.
En koordineret indsats mod børneovervægt - betydningen af det tidlige
miljø, identifikation af tidlige indikatorersamt tidlig intervention
Projektleder: Carsten Obel Kontakt: co@alm.au.dk
Institution: Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 525.000 kr.
Ulighed i deltagelse i brystkræftscreening. Betydningen af fødeland, familie-
komposition,social position og brug af sundhedsvæsenets ydelser
Projektleder: My von Euler-Chelpin Kontakt: m.euler@pubhealth.ku.dk
Institution: Københavns Universitet, Center for Epidemiologi og Screening
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 250.000 kr.
Årsager til social ulighed i rygeophør. Hvordan optimeres rygestopstøtte til
personer med lav socialøkonomisk status?
Projektleder: Charlotta Pisinger Kontakt: chpi@glo.regionh.dk
Institution: Forskningscenter for Forebyg. og Sundhed, Glostrup Amtssygehus
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 250.000 kr.
Hvordan påvirker personlighedstræk og mestringsevne kronisk stress og
biomarkører for hjertesygdom
Projektleder: Jeanette Frost Ebstrup  Kontakt: jeaebs01@glo.regionh.dk
Institution: Forskningsenheden for Forebyggelse og Sundhed
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 525.000 kr.
Forebyggelse af vægtøgning blandt normalvægtige før-skolebørn i høj risiko -
et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie
Projektleder: Berit Lilienthal Heitmann  Kontakt: blh@ipm.regionh.dk
Institution: Institut for Sygdomsforebyggelse
Projektår: 2008 - 2012
Bevilling: 700.000 kr.
Psykosociale faktorers betydning for udvikling og forløb af hjertekarsygdom
Projektleder: Henriette Petersen Kontakt: henriettepetersen@dadlnet.dk
Institution: Bispebjerg Hospital, Klinik Y
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 525.000 kr.
Børnefedmes sociale og økonomiske konsekvenser i voksenlivet
Projektleder: Jennifer L. Baker Kontakt: jba@ipm.regionh.dk  
Institution: Institut for Sygdomsforebyggelse, Center for Sundhed og Samfund
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 700.000 kr.
Depression og infertilitet  en prospektiv kohorteunder-søgelse om forekomsten
af depression før, under og efter behandling med assisteret befrugtning
Projektleder: Lone Schmidt Kontakt: l.schmidt@pubhealth.ku.dk
Institution: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 575.000 kr.
Udvikling af behandling og pleje af børn med cancer i eget hjem
Projektleder: Helena Hansson Kontakt: helena.hansson@rh.regionh.dk
Institution: Rigshospitalet, Bonkolab 5704
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 900.000 kr.
Livsstil og graviditet. Den kliniske effekt af livsstilsmodifikation i
graviditeten hos svært overvægtige kvinder
Projektleder: Jan Stener Jørgensen Kontakt: jan.stener.joegensen@ouh.regionsyddanmark.dk
Institution: Odense Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk afd. D
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 250.000 kr.
Type 2 diabetes og etniske minoriteter i Danmark
Behandlingsforløb, sygdomsopfattelse og praksis
Projektleder: Tine Curtis Kontakt: tc@si-folkesundhed.dk
Institution: Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsvaner, Livsstil og Levevilkår
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 1.200.000 kr.
Sundhedsstrategier blandt kronisk syge. En sociologisk undersøgelse
af astmapatienters kombination af forskellige behandlingssystemer
Projektleder: Inge Kryger Pedersen  Kontakt: ikp@sociology.ku.dk
Institution: Københavns Universitet, Sociologisk Institut
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 500.000 kr.
Internetbaseret Interaktiv Rådgivning ved Type 2 Diabetes
Projektleder: Majbritt Jeppesen Kontakt: majbritt.jeppesen@alm.au.dk
Institution: Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 225.000 kr.
En epidemiologisk undersøgelse af betydningen af trivsel og levevilkår
i de to førse leveår for udvikling af fedme i 7 årsalderen
Projektleder: Pernille Due  Kontakt: pdu@si-folkesundhed.dk
Institution: Statens Institut for Folkesundhed, Børneforskningsprogrammet
Projektår: 2008 - 2011
Bevilling: 550.000 kr.
Psykisk afvigende lovovertrædere
Projektleder: Susanne Bengtson Pedersen Kontakt: spp@psykiatri.aaa.dk
Institution: Aarhus Universitetshospital, Retspsykiatrisk Ambulatorium
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 325.000 kr.
Effekten af præoperativ kognitiv intervention og individuel planlægning af
tilbagevendelse til arbejds- markedet efter en stivgørende rygoperation 
Projektleder: Lisa G. Østergaard Kontakt: lgreg@as.aaa.dk
Institution: Aarhus Sygehus, Ortopædisk Forskningsenhed
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 250.000 kr.
Motionsvaner hos børn og unge med gigt
Projektleder: Troels Herlin Kontakt: t.herlin@dadlnet.dk
Institution: Aarhus Universitetshospital Skejby, Børneafdelingen
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 125.000 kr.
Risikofaktorer for Astma hos voksne - den sociale og helbredsmæssige prognose - RAV II
Projektleder: David Sherson Kontakt: david.sherson@vgs.regionsyddanmark.dk
Institution: Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
Projektår: 2008 - 2010
Bevilling: 275.000 kr.
Kognitiv træning og kompetence for unge med skizofreni. Neurocom
Projektleder: Lone Vesterager Kontakt: lone@cnsr.dk
Institution: Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Afd. E
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.000 kr.
Binge drinking og gennemsnitlige forbrug af alkohol i graviditeten.
Neuropsykologiske effekter i 5 års-alderen
Projektleder: Tina R. Kilburn Kontakt: tk@soci.au.dk
Institution: Institut for Folkesundhed, Afd. for Epidemiologi
Projektår: 2008 - 2009
Bevilling: 300.376 kr.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018