forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  vision
værdier
strategi
bevillingspolitik
fundats
historie
organisation
sekretariatet
logo
 
Historie
 

Helsefonden blev under navnet Sygekassernes Helsefond, grundlagt i 1973, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring. Midlerne, der var tilbage ved afviklingen af sygekasserne, overgik således til fonden. Der er siden fondens opstart uddelt omkring 1,5 milliard kroner til formål indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

 

Sygesikringsloven var del af et større lovkompleks, der blev vedtaget i 1971 og trådte i kraft pr. 1. april 1973. Før forslaget om en offentlig sygesikring blev fremsat, var der debat om, hvad der skulle ske med sygekassernes formue.

 

Sygekassernes formue var spredt lokalt og bestod først og fremmest af reservefonde, som skulle dække uforudsete udgifter og sikre, at kasserne til hver en tid kunne leve op til deres forsikrings-
forpligtelser. Reservefondene lå som oftest i likvide midler sat ind på almindelige bank- eller sparekassebøger.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018